Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

1. LCGFT:n musiikkitermien hierarkia ja sovellusohje

Musiikin(kaan) SLM-hierarkia ei ole vielä valmis. Alla on linkki LCGFT:n ratkaisuihin ja sanaston sovellusohjeeseen. Keskustellaan, mitä ajatuksia esimerkiksi dokumentista ilmenevät yläkäsitteet muusalaisissa herättävät.

Practices for Using LCGFT for Music Resources

...

Helmikuun kokouksessa sovittiin, että kukin Muusan jäsen perehtyy ja tutustuu Kuvailustandardiryhmän laatimiin kuvailutasolinjauksiin, jonka jälkeen kommentit kootaan yhteen. Aikaa kommentoinnille on 30.4. asti.

Kootaan siis mahdolliset kommentit yhteen kokouksessa.

...

Bach, Johann Christian (1735-1782)

Tästä ei ole omaa YMN-luetteloa, eikä myöskään ”Yhtenäistetyt suosikkisävellykset” -luettelossa.

Vanhassa ”Hakutiedot”/Suomalaiset luettelointisäännöt” s. 222 ohjataan käyttämään T-numeroita (Terry, Charles Sanford : John Christian Bach, 1967).

Grove Music Online -artikkelista löytyy säveltäjän teokset, jossa mainittu sekä W- että T-numerot (myös mahadolliset epäviralliset opusnumerot).

Finnan hakutuloksissa löytyi kaikkia teosmerkintöjä. W-numerot on ryhmitelty sävellystyyppien mukaan, ja ne alkavat vastaavasti eri isolla kirjaimella (B, C, G), esim. B30–35. On myös muotoja, joissa on lisätty koodin eteen kirjain W (WB30-35).

Suositaanko edelleen T-numeroita? Ja niin, että merkintä alkaa T-kirjaimella?

Arscassa on käytetty W-numeroa Wa-etuliitteellä: https://uniarts.finna.fi/Search/Results?limit=0&filter%5B%5D=%7Eformat%3A%220%2FMusicalScore%2F%22&filter%5B%5D=%7Eformat%3A%220%2FSound%2F%22&lookfor=Bach%2C+Johann+Christian&type=Author

Warburtonin luettelo on uudempi (1999).

Mistä juontaa Arscassa käytetty etuliite Wa, onko sitä käytetty kansainvälisesti?

Grovessa: .. E. Warburton:The Collected Works of Johann Christian Bach 1735–1782, xlviii/1:Thematic Catalogue (New York, 1999) [W]

MLA ohjeistaa käyttämään W-numeroa W.-etuliitteellä. T-numeroa ohjeistetaan käyttämään vain ohjausmuodoissa.

http://cmc.blog.musiclibraryassoc.org/thematic-index/bach-johann-christian-1735-1782/

BACH, JOHANN CHRISTIAN, 1735-1782
Code:                 Warburton
Citation:            Warburton, Ernest. Thematic Catalogue. The Collected Works of Johann Christian Bach, 1735-1782, vol. 48, pt. 1. New York: Garland, 1999.
Abbreviation: W. (n 80008104)
Access Point Use:                       Authorized or variant access points. Not used for op. 9 (Hummel), op. 15 (Welcker), op. 18 (Roullède de la Chevardière), and op. 18 (Foster).
Notes:              
Code:                 Terry
Citation:            Terry, Charles Sanford. John Christian Bach. 2d ed. Oxford: Oxford University Press, 1967.
Abbreviation: T
Access Point Use:                       Variant access points only.

Deutsche Nationalbibliothek käyttää yhtenäistetyssä nimekkeessä W-numeroa W-etuliitteellä ilman pistettä välilyönnin kanssa: http://d-nb.info/gnd/300336896
Titel des Werkes:
Gloria, W E 4 (G-Dur)

British Library käyttää yhtenäistetyssä nimekkeessä W-numeroa W-etuliitteellä pisteen ja välilyönnin kanssa: http://explore.bl.uk/BLVU1:LSCOP-ALL:BLL01016588019
Uniform Title:
Concertos, flute, orchestra, W. C 79, D major

Suomalaisen YMN-käytännön mukainen tapa olisi varmaankin merkitä W-numero ilman pistettä tai tyhjämerkkejä. Käytettävä etuliite pitää sopia.

Warburtonin tapauksessa kannattaa ottaa huomioon vielä se, että teosluettelonumerointi ei ole juokseva. Ilman välimerkkejä ja pisteitä varsinainen tunnus sulautuu yhteen alaryhmää ilmaisevan aakkostuksen kanssa.

3.2. Nimekkeiden erottaminen 505-kentässä

...

Helmikuun kokouksessa nousi esiin tarve keskustella poimintaluetteloinnista.

Keskustellaan siis aiheesta.

...

RDA Toolkitista julkaistiin uusi päivitys 6.4.2021. Merkittävimmät muutokset koskevat erityisten teostyyppien auktorisoitujen hakutietojen sekä ensisijaisten nimekkeiden (ns. pseudoelementtien) siirtämistä varsinaisten RDA-ohjeiden yhteydestä Resources-välilehden Community resources -alueelle lisättyyn Community Resources refinements -osioon. Tämä koskee myös musiikkiteoksen ja -ekspression auktorisoidun hakutiedon sekä ensisijaisen nimekkeen ohjeita. Siirretyt ohjeet eivät ole jatkossa virallisia RDA-ohjeita vaan "Anglo-American legacy instructions".

Tehtyjen muutosten johdosta on mietittävä, miten musiikkiteoksen ja -ekspression auktorisoidun hakutiedon sekä ensisijaisen nimekkeen linjaukset hoidetaan jatkossa. Yksi vaihtoehto voisi olla lisätä Community resources -kohtaan Vaihtoehtoja ovat ainakin seuraavat:

  • jatketaan linjausten ylläpitoa siirrettyjen ohjeiden yhteydessä
  • tehdään kaikki musiikkiteoksia koskevat linjaukset varsinaisten RDA-elementtien yhteyteen
  • lisätään Community refinements -osioon suomalaisia käytäntöjä vastaava ohjeistus

...

  • .

Keskustellaan aiheesta alustavasti.

...