Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ennakkovaatimukset: Tutustu englanninkieliseen materiaaliin osoitteessa https://github.com/NatLibFi/Annif-tutorial. Yritä tehdä itsenäisesti niin monta tehtävää kuin kykenet, mutta koulutukseen mennessä ainakin Annifin tulisi olla asennettuna omalle koneelle (tehtävä 1). Huomioithan myös käytettävän tietokoneen tekniset vaatimukset: 8GB RAM ja 20GB vapaata levytilaa. Tehtävien tekeminen olisi hyvä aloittaa vaikkapa muutamaa viikkoa ennen tapaamista. (Huom! Materiaalit päivitetty 4.5. vastaamaan Annifin uusinta versiota 0.52.)

Ilmoittautuminen: Tällä lomakkeella 17.5. mennessä. Zoom-linkki lähetetään ilmoittautuneille viimeistään tapahtumaa edeltävänä päivänä.

...