Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

11.45  Kokemuksia ja niksejä musiikin kuvailusta / Tapani Moisio, Kansalliskirjasto 

12.15 Lopetus

Ilmoittautuminen 16.4. mennessä.