Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Viittausolio (URI) (vain viralliset nimet, jotka eivät ole tällä hetkellä käytössä) (Paikan alakäsite)
  • Auktorisoitu hakutieto (voiko samalla paikalla olla useampia "auktorisoituja hakutietoja"?)
  • Aika
  • viittaus paikkaan <Paikka>

Wikibaseen lisätyt ominaisuudet

 • YSO-tunniste
  • YSO-paikan nykyinen (ja tuleva?) id YSO-paikoissa
 • esiintymä kohteesta
  • paikka/viittausolio
  • tämän avulla voidaan rajatusti hakea SPARQL:llä vain paikkoja tai viittausolioita

Selvitettävät/päätettävät asiat

...