Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Meddela Finna om att organisationen vill ansluta sig till via Finnas servicepost: finna-post [AT] helsinki.fi (Nationalbibliotekets dataskyddsbeskrivning, på finska).
  • Ange i meddelandet bland annat
   • Från vilket bakgrundssystem din organisation vill ha med material till Finna?
   • Finns det enbart material från din egen organisation eller eventuellt även från andra?
   • På vilket sätt vill ni börja använda Finna: Finna.fi, egen vy, kundfunktioner, andra önskemål?
   • Är ni även intresserade av Europeana?
  • NB! En enkät för museer pågår fram till den 28 februari 2023: Meddela om ditt museums intresse eller ändringsbehov för Finna och Europeana   När det gäller museer är registreringen av nya medlemmar för 2023 full.
 • Fyll i blanketten för kunduppgifter (på finska). Vi skickar dig användarkoder för detta ändamål.
 • Läs även serviceavtalet och starta underskriftsprocessen i din organisation.
  • Serviceavtalet ska vara undertecknat innan vi kan publicera era material i Finna.
  • Ta särskilt del av ansvars- och uppgiftsfördelningen mellan din organisation och Nationalbiblioteket.
   • Nationalbiblioteket svarar för bland annat Utveckling och underhåll av och stöd för Finna samt erbjuder olika tjänster för Finna och kundgränssnittskonsortiet.
   • Den organisation som tillhandahåller materialet ansvarar bland annat för bakgrundssystemen, materialen i dem, koordineringen av anslutningen och implementeringen av den egna vyn.
   • Dessutom ingår Nationalbibliotekets och organisationens gemensamma uppgifter och frågor som avtalas närmare under implementeringsprojektet.

...