Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Inledningen av och den exakta tidsplanen för inträdet avtalas tillsammans. Den konkreta inledningstidpunkten för anslutningsprocessen beror på bland annat antalet andra medverkande aktörer. Efter inledningen varierar den totala längden på processen, som i genomsnitt är sex månader.

Info
En enkät för museer pågår fram till den 28 februari 2023: Meddela om ditt museums intresse eller ändringsbehov för Finna och Europeana  
När det gäller museer är registreringen av nya medlemmar för 2023 full.


Så här framskrider anslutningen

...