Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • paikkatietomallikuvat.pptx
 • Paikka (URI)
  • Paikan todellinen nimi (kieli)
  • Paikan tyyppi
   • Aika
   • Tyyppi <Tyyppi> (Tyypeistä on listaus Metatietosanastossa; jotkin tyyppimuutokset muuttavat paikan eri mentaaliseksi paikaksi)
   • toistettava joka tapauksessa, koska tietyt tyyppimuutokset eivät synnytä uutta paikkaa
  • Virallinen nimi (Auktorisoitu hakutieto ilman sulkutarkennetta)
   • Aika
   • Nimen merkkijono (kieli)
  • Epävirallinen nimi
   • Aika
   • Nimen merkkijono (kieli)
  • Sijainti
   • Aika
   • Koordinaatti
   • Polygoni
  • Suhde viittausolioon <Viittausolio> (jos halutaan kuvailussa viitata paikkaan tietyn nimisenä versiona)
  • Assosiatiivinen suhde <Paikka>
  • Osa-kokonaisuus-suhde <Paikka>
   • Aika (Finton hierarkiassa olisi vain nykyhetken hierarkia)
  • Suhde toimijaan <Toimija> - pitäisikö suhteen olla vain toimijasta paikkaan?
   • Aika
  • Linkki <ulkoinen tunniste>
  • Edeltäjä-seuraajasuhde <Paikka>
  • Huomautus
  • LOCODE
   • Aika
  • Maakoodi
   • Aika
  • Lähde
 • Viittausolio (URI) (vain viralliset nimet, jotka eivät ole tällä hetkellä käytössä) (Paikan alakäsite)
  • Auktorisoitu hakutieto
  • Aika
  • viittaus paikkaan <Paikka>
 • Paikka Pietari p12; Viittausolio Leningrad p13; viittausolio Petrograd p14
 • Kaksi vaihtoehtoista toteutusta
  • Vaihtoehto 1: Mennään aiemmin päätetyllä, eli mentaalisia paikkoja luodaan aina, kun tyyppi vaihtuu merkittävästi. Kaikilla paikoilla on yksi viittausolio, jota käytetään kuvailussa.
   • Poikkeus: Jos halutaan, että paikkaan voidaan viitata kuvailussa useammalla nimellä, niin luodaan näille omat viittausolionsa
   • Poikkeus: Vaikka paikan tyyppi ei muuttuisi, niin kun paikka siirtyy yhden valtion alta toisen alle, niin voi olla tarpeen luoda uusi mentaali paikka
  • Vaihtoehto 2: Tyypin Merkittävä tyypin muutos ei luo uutta mentaalista paikkaa vaan vain uuden viittausolion saman mentaalin paikan alle
  • HUOM! Voiko paikalla olla useampia tyyppejä (esim. Vatikaanivaltio on kaupunkivaltio - vai onko kaupunkivaltio oma tyyppinsä?)