Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Digitaalisen kulttuuriperinnön pyöreä pöytä on yhteistyöverkosto, joka pyrkii edistämään kulttuuriperintösektorin strategisen ja linjaavan tason yhteistyötä.


Image RemovedImage Added