Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Finton ohjausryhmän tehtävänä on ohjata palvelun strategisen tason toimintaa yhdessä Kansalliskirjaston kanssa, sekä tukea palvelun kehittymistä. Tämän lisäksi ohjausryhmä edistää aktiivisella toiminnallaan palvelun ja sen sidosryhmien välistä yhteistyötä ja kommunikaatiota. Kansalliskirjasto vastaa Finto-palvelun ylläpidosta ja kehittämisestä ohjausryhmän linjausten mukaisesti.

Ohjausryhmän toimikausi on neljä vuotta (tulossopimuskausi).

Finto-palvelun ohjausryhmän säännöt 2021-2024

Ohjausryhmän jäsenet (2021-2024)

Edustus

Jäsen (ja mahdollinen varajäsen)

CSC

Development manager Jessica Parland-von Essen

Digi- ja väestötietovirasto

Johtava asiantuntija Riitta Alkula (varajäsen erityisasiantuntija Marko Latvanen)

HELDIG

TkT Jouni Tuominen (varajäsen Prof. Eero Hyvönen)

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

Tekninen suunnittelija Tommi Lehtonen (varajäsen Mervi Herranen)

Kansallisarkisto

Ylitarkastaja Miia Herrala (varajäsen kehittämispäällikkö Vili Haukkovaara)

Museoliitto

Palvelupäällikkö Sampsa Heinonen (varajäsen asiantuntija Salla Rimpinen)

Museovirasto

Yli-intendentti Jutta Kuitunen

Sanastokeskus TSK

Johtaja Katri Seppälä, ohjausryhmän puheenjohtaja (varajäsen terminologi Päivi Kouki)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Suunnittelija Johanna Eerola (varajäsen tiimipäällikkö Toni Suutari)

Valtioneuvoston kanslia

Tietoasiantuntija Rebekka Laaksonen (varajäsen Leena Granholm)

Väylävirasto

Tiedonhallinnan asiantuntija Outi Maisalmi

Wikimedia Suomi

Kimberli Mäkäräinen (varajäsen Kimmo Virtanen)

Yle

Arkistopäällikkö Elina Selkälä (varajäsen kehityspäällikkö Lauri Saarikoski)

Ammattikorkeakoulujen kirjastot

Tietopalvelupäällikkö Eeva Klinga-Hyöty, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, ohjausryhmän varapuheenjohtaja

Erikoiskirjastot

Tietoasiantuntija Virpi Kultanen, Lastensuojelun Keskusliitto

Yliopistokirjastot

Kirjastonjohtaja Tiina Järvinen, Maanpuolustuskorkeakoulu (varajäsen Maria Kovero)

Yleiset kirjastot

Suunnittelija Marjut Puominen, Helsingin kaupunginkirjasto


Kansalliskirjasto (2 edustajaa)

palvelujohtaja Kristiina Hormia-Poutanen


palvelujohtaja Johanna Lilja

Esittelijä:

Mikko Lappalainen, kehittämispäällikkö, Kansalliskirjasto

Sihteeri:

Tuomas Palonen, tietoasiantuntija, Kansalliskirjasto


Anchor
kokoukset
kokoukset
Ohjausryhmän kokoukset

AikaPaikkaLiitteet
23.5.2023Kansalliskirjasto, auditorio ja Zoom-etäyhteys
16.2.2023Kansalliskirjasto, auditorio ja Zoom-etäyhteys
8.12.2022

Kansalliskirjasto, auditorio ja Zoom-etäyhteys

5.10.2022Kansalliskirjasto, auditorio ja
Zoom-etäyhteys
31.5.2022Zoom-etäkokous
7.3.2022Zoom-etäkokous
29.11.2021Zoom-etäkokous
28.9.2021Zoom-etäkokous
3.6.2021Zoom-etäkokous

Katso myös