Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

    • Pääkäyttäjiltä kysymys: miten tehdään vuoden 2020 tilastointi Kohasta? Viime vuonna tilastointia tehtiin keskitetysti, entä tänä vuonna?

Muita asioita

  • Kehitysehdotus: Olisi selkeä parannus, jos asiakas voisi itse perua Finnassa myös saapuneen varauksen. (Lisätty listaan Kehitystoiveet, muuten kirjaamiskäytäntö epäselvä - HS)

Seuraava kokous

  • Torstaina 28.1.2021 klo 13-14.

...