Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Leena Byholm Leena (Luonnonvarakeskus / Jukuri)
 • Merja Kallio (Vaasan yliopisto / Osuva) - puheenjohtaja
 • Eetu Kejonen (Åbo akademi / Doria)
 • Tapani Lehtilä (Tampereen yliopisto / Trepo)
 • Minna Liikala (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos / Julkari)
 • Outi Maisalmi (Väylävirasto / Doria)
 • Minna Marjamaa (Laurea-ammattikorkeakoulu / Theseus)
 • Mari Myllyharju (Valtioneuvoston kanslia / Valto)
 • Anita Niskanen (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus / Doria)
 • Ilkka Nokelainen (LUT-yliopisto / LUTPub)
 • Antti Nyqvist (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu / Theseus)
 • Erkki Nurmi (Taideyliopisto / DoriaTaju)
 • Joonas Parviainen (Maanpuolustuskorkeakoulu / Doria)
 • Mikko Pennanen (Turun yliopisto / UTUPub)
 • Toni Raja-Hanhela (Lapin yliopisto / Lauda)Katri Rintamäki (Vaasan yliopisto / Osuva)
 • Tiina Tolonen (Oulun ammattikorkeakoulu / Theseus)
 • Tiina Tuomaala (Tilastokeskus / Doria)

...