Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Eeva Klinga-Hyöty, Haaga-Helia-ammattikorkeakoulun kirjasto
 • Reeta Niemi, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI
 • Marja-Liisa Seppälä, Kansalliskirjasto, puheenjohtaja ja sihteeri
 • Maria Kovero, Helsingin yliopiston kirjasto
 • Mervi Kivirinta, Diakonia-ammattikorkeakoulun kirjasto
 • Hannu Markkanen, Jyväskylän yliopiston kirjasto
 • Marjut Puominen, Helsingin kaupunginkirjasto
 • Minna Kantanen, Kansalliskirjasto

Poissa:

 • Maria Kovero, Helsingin yliopiston kirjasto

Käsiteltävät asiat: