Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

4. Seuraava kokous 25.5.2021 klo 10-11.30

...

Anchor
tyopajat1ja2
tyopajat1ja2
KUVAILURYHMIEN YHTEISET TYÖPAJAT

...

1 ja 2 (5. ja 25.5.2021)

Esitykset

Työpaja 1 (5.5.2021)Fiktiiviset hahmot ja tapahtumien kuvailu (Katerina Sornova, Kansalliskirjasto)PDF (788 kB)

KeskusteluaTyöapaja 2 (25.5.2021)

Rakennukset, maantieteelliset paikat ja yhteisöt (Katerina Sornova, Kansalliskirjasto)

PDF (635 kB)

Rakennus – yhteisö – ’paikka’: neljä tapausta (Jaakko Tuohiniemi, Helsingin yliopisto)PDF (1,10 MB)

Mahdolliset toimintaratkaisut Melindassa (Minttu Hurme, Kansalliskirjasto)

...