Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • rakennuksia kuvaillaan lähtökohtaisesti YSOon, kuten tällä hetkellä; voidaan tarvittaessa kuvailla myös toimijana (erityisesti jos yhteisöllä ja rakennuksella on sama nimi)
 • rakennusten kuvailussa on eri lähestymistapoja kirjastoissa, arkistoissa ja museoissa; ei kuvailla samaa asiaa samasta näkökulmasta
 • avoimet kysymykset:
  • mietittävä vielä mahdollista ratkaisuja Melinda-kirjastoille (YSOssa olevien yksilökäsitteiden poiminta aiheena oleviin toimijakenttiin)
  • isona kokonaisuutena vielä nimetyt laivat; seuraava keskustelu

Maantieteellisten paikkojen kuvailu

 • toimijoiden ja maantieteellisten paikkojen väliset kuvailurajat selkeät
 • TO DO:
  • pidettiin tärkeänä, että ollaan johdonmukaisia: YSOssa olevia maantieteellisiä paikkoja pitäisi siirtää YSO-paikkoihin
  • periaatteelliset linjaukset

...