Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Standardi on saatavilla englanniksi ja ranskaksi, suomenkielinen käännös julkaistaan vuoden 2021 aikana. Lisätietoja (englannksienglanniksi): ISO.org