Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tälle sivulle kuvailun kansallisilta ryhmiltä tulevia ehdotuksia Metatietosanastoon. Lisää uusin ehdotus ensimmäiseksi sivulle.


KUMEAlta 7.4.2021

Ehdotus: 'julkaistu myös e-kirjana' ja 'julkaistu myös e-lehtenä' määritelmän muuttaminen

...

Melindassa korjattu 'julkaistu myös e-lehtenä', mutta fraasihaku 'julkaistu myös e-kirjana' antaa 1340 osumaa - osa näistä on oikein.

→ tehty 7.4.2021 (MP)


KUMEA:

Kenttään 321 "Ilmestymistiheys vaihtelee." "Korvaa aikaisemman ilmestymistiheyden merkinnät, jos aikaisempia merkintöjä on enemmän kuin kolme." → https://finto.fi/mts/fi/page/m4651 (MP)