Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Ehdottaja, pvmEhdotusTehty, pvm (N.N.)Linkki, jos uusi
Kumea, 21.5.2024

Lisätään uusi käsiteryhmä KansityypitKansityyppi, jonne siirretään käsiteryhmästä käsiteryhmästä Sidostyyppi seuraavat termit:

Lisätään näihin lähteeksi Kansallinen RDA-termi.
Poistetaan termin kierreselkä käyttöhuomautus "Manifestaation tunnisteen lisäys"Kumea, 21.5.2024

Poistetaan Sidostyyppi-ryhmästä termit:

22.05.2024 (MP)
Kumea, 21.5.2024

Lisätään taitekirja ohjaustermiksi termille haitarikirja.

22.05.2024 (MP)
Kumea, 16.5.2024

Korjataan faksimilen käyttöhuomautus: Monikossa: faksimilea, xx faksimilea. → Monikossa: faksimileja, xx faksimilea.

http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m1671


22.05.2024 (MP)
Kumea, 16.5.2024

Lisätään termille kierrenidonta  http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m5133ohjaustermiksi kierresidonta

22.05.2024 (MP)
Muusa, 25.4.2024

Poistetaan termi vokaalipartituuri.

Perustelu: Suomalaisten kirjastojen linjauksessa RDA:n kohtaan 7.20.1.3 todetaan: "Termiä vokaalipartituuri ei käytetä nuottiaineiston muodon merkitsemisessä".

29.04.2024 (MP)

Toiku, 3.4.2024

Lisätään ammatti tai tehtävä -osioon

 • metallurgi

03.04.2024 (MP)

 
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m5136

Kumea, 3.4.2024

Korjataan fraasi "Julkaisuun liittyy digitaalisia aineistoja, jotka ovat käytettävissä mobiililaitteeseen ladattavan sovelluksen avulla." muotoon "Julkaisuun liittyy digitaalisia aineistoja." https://finto.fi/mts/fi/page/m4652

03.04.2024 (MP)

 

Kumea, 3.4.2024

Poistetaan fraasi "Julkaisussa qr-koodi" https://finto.fi/mts/fi/page/m1702

03.04.2024 (MP)

 

Kumea, 3.4.2024

Hylätty termiehdotus

Ehdotettu lisättäväksi 'yksinkertaistetut merkit' ja 'perinteiset merkit'.

→ ei lisätä, termeille ei ole paikkaa Metatietosanastossa


 

Kumea, 21.3.2024

Hylätty termiehdotus

Ehdotettu lisättäväksi Metatietosanastoon juridisten teosten kuvailua varten:

 • asetus
 • direktiivi
 • hallituksen esitys
 • laki
 • peruskirja
 • perustuslaki
 • säädös
 • säädöskokoelma
 • tuomioistuinta koskeva sääntö
 • valtiosopimus
 • valtiosääntö

Teos-ryhmä 8.3.2024: ei lisätä Metatietosanastoon.


 

Kumea, 21.3.2024

Lisätään fraasi "Käytettävissä vapaakappalekirjastoissa" kohdan 'Manifestaation suhteet' alle. (Samaan tapaan kuin Linkki verkkoaineistoon.)

21.03.2024 (MP)

 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m5118

Kumea, 21.3.2024

Muutetaan fraasi "aineisto on käytettävissä vapaakappalekirjastoissa" http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m4572 muotoon "Aineisto on käytettävissä vapaakappaletyöasemilla"

21.03.2024 (MP)

 

Toiku, 19.2.2024

Lisätään ammatti tai tehtävä -osioon

kenraalimajuri
prikaatikenraali  ja ohjaustermiksi prikaatinkenraali  
yliluutnantti
vara-amiraali
kontra-amiraali
lippueamiraali
kommodori
komentajakapteeni
kapteeniluutnantti
aliluutnantti

  

28.02.2024 (MP)


http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m5093


http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m5089
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m5087
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m5094
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m5091
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m5088
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m5090
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m5092
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m5096
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m5086
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m5095

Kuvailusääntöpalvelu, 24.1.2024

Lisätään ryhmä Manifestaation kategoria ja ryhmän termiksi aggregaatti.

Perustelu: termi tarvitaan erottamaan uudistuneen RDA:n mukaisesti luodut aggregaattien kuvailut yksittäisten teosten manifestaatioiden kuvailuista.

26.01.2024 (MP)

http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m5072

http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m5073

Kumea, 13.12.2023

Poistetaan sivun alakäsitteet:

18.12.2023 (MP)

 
Kumea, 13.12.2023

Poistetaan Teoksen muoto -ryhmästä termit:

18.12.2023 (MP)

 
Kumea, 13.12.2023

Poistetaan Nimekkeen alakäsitteet:

18.12.2023 (MP)

 
Kumea, 13.12.2023

Poistetaan Nimekkeen alakäsitteet:

Nimekkeen avatut muodot ilmaistaan MARC 21 -formaatissa 246 3# ‡a XXXXX

18.12.2023 (MP)

 
Muusa, 8.12.2023

Uusia termejä Teoksen muoto -ryhmään:
kantaatti
motetti
sarja
sinfonia

18.12.2013 (MP)


http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m5070
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m5068
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m5069
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m5067

Kumea, 29.11.2023

Hylätty termiehdotus

Ehdotettu lisättäväksi Metatietosanastoon fraasia "numeroimatonta kuvasivua".

→ Ei lisätä ja myös vastaavat ilmaukset tullaan poistamaan Metatietosanastosta.


 
Kuvailusääntöpalvelu, 30.11.2023

Uusi termi teoksen muoto -listaan: artikkelikokoelma

Perustelu lisäykselle: SLM-sanastossa oleva kootut teokset -ilmaus ei sovi käytettäväksi aggregoivan teoksen auktorisoidun hakutiedon tarkentavana lisäyksenä. Artikkelikokoelma-termi sopisi lisäykseksi tyypilliseen aggregaattiaineistoon, esim. Punatulkut (artikkelikokoelma).


01.12.2023 (MP)

http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m5065
Kumea, 22.11.2023

alun perin julkaistu

 • poistetaan Käyttöesimerkki: MARC 21 -formaatissa 534 ## ‡p Alun perin julkaistu: ‡c Helsinki : WSOY, 2009.

22.11.2023 (MP)

 
Kumea, 22.11.2023

Poistetaan käsiteryhmän Kohderyhmä-termeistä käyttöhuomautukset, joissa on ohje tallentamisesta MARC 21 formaaatilla:

22.11.2023 (MP)

 
Kumea, 12.9.2023

Poistetaan Nimekkeen alakäsitteet

Nämä nimeketyypit ilmaistaan MARC 21 -formaatin 246-kentän 2. indikaattorilla:

 • erottuva nimeke 246 12
 • nimeke lisätyllä nimiösivulla 246 15
 • otsikkonimeke 246 16
 • juokseva nimeke 246 17

18.09.2023 (MP)

 
Kumea, 25.8.2023

Poistetaan nimekkeen alakäsitteet http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m1803

28.08.2023 (MP)

 
Toiku, 24.8.2023

Lisätään yhteisölle käsiteryhmä "muu määrite". Fiktiivinen yhteisö siirretään yhteisön tyyppi -käsiteryhmästä sinne.

28.08.2023 (MP)

http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m5064
Kumea, 30.6.2023

Lisätään fraasi "Viimeisin katsottu numero:" kohdan Huomautus manifestaation kuvailun perustana käytetystä numerosta, osasta tai versiosta alle.

30.06.2023 (MP)

http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m5063
Sisku, fiktioaineistotyöryhmä 21.6.2023

Fiktioaineistotyöryhmä käsitteli tänään Kumean kautta tulleen kysymyksen fiktiivisten rakennusten kuvailusta, ja totesimme, että Metatietosanastoon tarvitaan sopiva tarkenne näiden tapausten käsittelyä varten. Kun sanastossa on jo ennestään fiktiivinen hahmo ja fiktiivinen yhteisö, ehdotamme nyt pyydettäväksi tarkenteeksi fiktiivinen rakennus. Hierarkiassa tämä varmaankin sijoittuisi ryhmiin Yhteisö ja yhteisön tyyppi.


Aiemmin myös jo Sisällönkuvailuoppaassa huomioidut kaksi tapausta tarvittaisiin samalla, nimittäin fiktiivinen paikka ja fiktiivinen tapahtuma. Hierarkiassa näistä jälkimmäinen sijoittuisi arvattavasti samoihin ryhmiin.

21.06.2023 (MP)http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m5059http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m5062
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m5058

Toiku, 5.6.2023

Lisätään ammatti tai tehtävä -osioon:

 • piika
 • palvelija

Muutetaan työläiskirjailija ohjaustermiksi, käytettävä termi kirjailija

21.06.2023 (MP)


http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m5060
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m5061
Kumea, 1.6.2023

Poistetaan kaikista käyttöhuomautuksista teksti: Merkitään MARC 21 -formaatin 246-kentän i-osakenttään

14.8.2023 (MP)

 
Kumea, 22.5.2023

Poistetaan nimekkeen alakäsitteet http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m1803

Saman tiedon voi ilmaista MARC 21 -formaatin indikaattoreilla

 • Kansinimeke  246 14 ‡a XXXXX
 • Selkänimeke  246 18 ‡a ZZZZZ

22.05.2023 (MP)

 
Kumea, 5.4.2023
 • ISBD-kuvailusääntöjen mukaiset termit poistetaan Metatietosanastosta. Perustelu ISBD-termien poistolle on se, että Metatietosanaston on tarkoitus tukea Melinda-kuvailua ja vain RDA-kuvailu on mahdollista Melindassa.
 • Käytännössä tämä tarkoittaa, että:
  • Metatietosanastosta poistetaan kaikki käsitteet/termit, joissa ainoana lähteenä ISBD-termi
  • Käsitteistä/termeistä, joiden lähteenä on sekä ISBD-termi että RDA-termi poistetaan lähde ISBD-termi, mutta käsite/termi jätetään Metatietosanastoon
  • Jos käsitteen/termin lähde on Kansallinen termi, lähde muutetaan muotoon Kansallinen RDA-termi

09.05.2023 (MP)

 
Kumea, 25.4.2023Poistetaan termistä nuotti lähteet ISBD-termi, RDA-termi. Korjataan lähteeksi Kansallinen RDA-termi.

08.05.2023 (MP)

 
Kumea, 25.4.2023

Palkinnot-käsiteryhmän kaikissa alakäsitteissä on lähteenä ISBD-termi, RDA-termi. Nämä eivät ole RDA-termejä, vaan kansallisia lisäyksiä, joten lähteeksi korjataan Kansallinen RDA-termi:

08.05.2023 (MP)

 
Kumea, 25.4.2023

Lisäksi kaikkiin Palkinnot-käsitteen alakäsitteisiin korjaus: nykyinen käyttöhuomautus muutetaan määritelmäksi.

08.05.2023 (MP)

 
Kumea, 12.4.2023

Seuraavat fraasit tulisi muokata ja siirtää

Poistetaan seuraavat kuusi fraasia käsitteen Nimeke alta

 • julkaistu aiemmin ruotsiksi nimellä
 • julkaistu aiemmin suomeksi nimellä
 • julkaistu myöhemmin ruotsiksi nimellä
 • julkaistu myöhemmin suomeksi nimellä
 • julkaistu ruotsiksi myös nimellä
 • julkaistu suomeksi myös nimellä

Muokataan yllä olevasta kolme fraasia ja siirretään ne käsitteen Ekspression suhteet ekspressioon alle

 • julkaistu aiemmin nimellä
  • ruots. tidigare utgiven med titeln  
 • julkaistu myöhemmin nimellä
  • ruots. senare utgiven med titeln
 • julkaistu myös nimellä
  • ruots. även utgiven med titeln

Tämän lisäksi tulisi kaikista poistaa

 • käyttöhuomautus (Käännös usealla nimellä. Merkitään MARC 21 -formaatissa kenttään 246.)
 • lähde (ISBD-termi)

17.04.2023 (MP)

 
Kumea, 5.4.2023

muu nimeketieto

-poistetaan käyttöhuomautus

-lisätään määritelmä: Sana, ilmaisu tai merkkiryhmä, joka esiintyy julkaisun päänimekkeen yhteydessä ja sille alisteisena. Muu nimeketieto määrittelee, selittää tai täydentää nimekettä, johon se kuuluu.

06.04.2023 (MP)

 
Toiku 5.4.2023

Ehdotetaan lisättäväksi hallintoalueen tyyppi -osioon seutukunta. [+ yhteisön tyyppi -osioon / MP huom.]

Määritelmä: Seutukunnat ovat yhden tai useamman kunnan muodostamia aluekokonaisuuksia, jotka muodostettiin lähinnä kuntien välisen yhteistyön ja työssäkäynnin perusteella ja joilla oli vuosina 1994–2014 virallinen asema aluepoliittisen tukialuejaon perusalueina.

Assosiatiiviset termit: alue (hallintoalue); maakunta; paikkakunta (hallintoalue); kaupunki; kunta; kuntayhtymä

Käyttöhuomautus: Termiä voidaan käyttää sekä yhteisön että hallintoalueen tyyppinä. Yhteisön tyyppinä termiä käytetään seutukuntaa hallinnoivasta yhteisöstä.

Käyttöesimerkki: Järviseudun seutukunta, Haapavesi-Siikalatvan seutukunta; Tampereen seutukunta; Jakobstadsregionen

05.04.2023 (MP)http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m5054
Kumea 28.3.2023Poistetaan fraasi 'vaatii kuunteluohjelman tai kuuntelulaitteen'28.03.2023 (MP)
Toiku-palvelu 23.2.2023Ehdotetaan lisättäväksi ammatti tai tehtävä -osioon sosionomi. Ohjaustermiksi sosionomi (ammatti). Oppiarvo-osiossa olevalle sosionomille ohjaustermiksi sosionomi (oppiarvo).23.02.2023 (MP)http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m5053
KAM-kuvailuryhmä, 14.2.2023Aineistotyyppilistauksessa oleva termi pienpainatteet pitäisi muuttaa yksikkömuotoon pienpainate16.02.2023 (MP)
Kumea 8.2.2023

Käsiteryhmän Kuvasisältö http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m439 alla on joitakin käsitteitä, jotka tulee poistaa koska eivät ole RDA:n mukaisia. Seuraavat voi poistaa:

 • asemakaava
 • diagrammi
 • kohokuva
 • mallinäyte
 • pohjapiirustus
 • taulukko
13.02.2023 (MP)

Kumea 8.2.2023

Hylätty termiehdotus

Ehdotettu fraasia Julkaisussa paristolla toimivat valot.
Hylkäyksen syy: voidaan käyttää termiä valotehostekirja


Kumea 8.2.2023

Hylätty termiehdotus

Ehdotettu termiä frontispiisi.
Hylkäyksen syy: käytetään termejä kuvitettu tai muotokuva


Kumea 8.2.2023

Hylätty termiehdotus

Ehdotettu termiä muraali tai seinämaalaus.
Hylkäyksen syy: ei käyttötarvetta kirjastoaineistossa


Kumea 8.2.2023Poistetaan käyttöhuomautukset ja mahdolliset käyttöesimerkit käsiteryhmän Huomautus saavutettavuudesta termeistä.08.02.2023 (MP)
Toiku-verkosto 30.12.2022

Ehdotetaan yhteisön tyyppi - osioon seuraavia muutoksia:


Uusia ohjaustermejä:

 • hallitus (toimielin): uudeksi ohjaustermiksi tuomiokapituli
 • ryhmä: uusiksi ohjaustermeiksi konsortio, työyhteenliittymä
 • viranomainen: uusiksi ohjaustermeiksi piiriviranomainen, paikallisviranomainen
 • radioasema: uudeksi ohjaustermiksi radiokanava, määritelmä muutetaan muotoon: Laitos jossa on radiolähetin; myös radiokanavasta.
 • televisioasema: uudeksi ohjaustermiksi televisiokanava, määritelmä muutetaan muotoon: Laitos jossa on televisiolähetin; myös televisiokanavasta.
 • toiminimi: uudeksi ohjaustermiksi yksityinen elinkeinonharjoittaja

Uusia määritelmiä:

 • kanava: Kanavan toiminnasta vastaava viranomainen, joka on nimetty kanavan mukaan.
 • lentoasema: Lentoaseman toiminnasta vastaava viranomainen, joka on nimetty lentoaseman nimen mukaan.
 • majakka: Majakan toiminnasta vastaava viranomainen, joka on nimetty majakan nimen mukaan.
 • rautatieasema: Rautatieaseman toiminnasta vastaava viranomainen, joka on nimetty rautatieaseman nimen mukaan.
 • satama: Sataman toiminnasta vastaava viranomainen, joka on nimetty sataman mukaan.

Määritelmien muutoksia:

 • seurakunta: Itsehallinnollinen kirkollinen yhdyskunta, jolla on julkisoikeudellinen asema. 
  - Käyttöhuomautus: Käytetään Suomen evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon seurakunnista.
 • uskonnollinen yhteisö: Rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat, Suomen kansankirkot, rekisteröidyt ja rekisteröimättömät uskonnolliset yhteisöt ja kansainväliset uskonnolliset yhteisöt (esim. katolinen kirkko).
  - Käyttöhuomautus: Ei koske Suomen kansankirkkojen hallinnollisia yksiköitä (esim. seurakuntia). Rekisteröidyistä uskonnollisista yhdistyksistä termiä voi käyttää termin yhdistys (rekisteröity) ohessa.
 • ryhmä: määritelmän osa "Ei käytetä rekisteröidyistä yhdistyksistä" muutetaan muotoon "Rekisteröidyistä yhdistyksistä käytetään ensisijaisesti termiä yhdistys (rekisteröity)."

Uusia termejä:

 • majoitusliike, ohjaustermit hotelli, majatalo, kestikievari, motelli, matkustajakoti, lomakylä, retkeilymaja
 • myymälä, ohjaustermit elintarvikekauppa, sekatavarakauppa, kioski
 • ravitsemisliike, ohjaustermit ravintola, baari, kahvila, krouvi, teehuone
 • tuotantolaitos, ohjaustermit tehdas, sahalaitos, ruukki, kaivos, voimala, mylly
  - Käyttöhuomautus: Käytetään yhteisöstä, kun siinä harjoitettu liiketoiminta on paikallista eivätkä termit yhtiö tai toiminimi kuvaa esim. historiallisista syistä riittävän hyvin yhteisön toimintamuotoa.
 • paja, ohjaustermit työpaja, verstas
  - määritelmä: Käsityötä tai pienteollisuutta harjoittava yhteisö.
 • yhtymä, ohjaustermi konserni
  - määritelmä: Useita yrityksiä (yhtiöitä) käsittävä yrityskokonaisuus.

ryhmän ohjaustermeistä muutetaan käytettäviksi termeiksi:

 • kirjailijaryhmä
 • taiteilijaryhmä
 • tanssiryhmä
 • kirjoittajaryhmä
09.01.2023 (MP)
Toiku-palvelu 10.11.2022Ehdotetaan sanastoon termimuutoksia:
ammatti tai tehtävä: poistetaan kansalliskirjailija, muutetaan tämä kirjailijan ohjaustermiksi
ammatti tai tehtävä: faarao siirretään arvonimiosioon (kuninkaallinen tai aatelisarvo)
ammatti tai tehtävä: kalifi poistetaan, säilytetään arvonimiosiossa
ammatti tai tehtävä: mannekiini poistetaan ja muutetaan mallin ohjaustermiksi
ammatti tai tehtävä: lisätään johtajan alakäsitteeksi: tutkimusjohtaja
ammatti tai tehtävä: lisätään johtajan alakäsitteeksi: kehitysjohtaja
ammatti tai tehtävä: lisätään päällikön ohjaustermiksi tutkimuspäällikkö
arvonimi (muu, mm. kunnioitusta osoittava arvonimi): lisätään marsalkka, ohjaustermiksi Suomen marsalkka (ammatti tai tehtävä -osiossa oleva marsalkka säilytetään)
14.11.2022 (MP)
Toiku-verkosto 10.11.2022Lisätään käsiteryhmä Entiteetin tyyppi, tämän alle:
henkilö
suku
yhteisö
(yllä olevien yläkäsitteeksi toimija)
teos
ekspressio
ei-RDA-entiteetti
17.11.2022 (MP)
Toiku-verkosto 9.11.2022

Lisätään henkilön alle uusi käsiteryhmä nykyisten (ammatti tai tehtävä, arvonimi, oppiarvo, sukupuoli) lisäksi: muu määrite
Tähän termeiksi:
henki
Raamatun henkilö
eläin
fiktiivinen hahmo
taruhahmo
jumalolento

Näistä eläin, fiktiivinen hahmo, taruhahmo ja jumalolento eivät ole RDA:n mukaisia entiteettejä, siksi niiden yhteyteen tarvitaan käyttöhuomautus esim.: Ei ole RDA:n mukainen toimija.

14.11.2022 (MP)

Kumea 4.11.2022

Hylätty termiehdotus

Ehdotettu termiä Kertomukset.
Hylkäyksen syy: Ei lisätä muototermien määrää.Kumea 3.11.2022

Hylätty termiehdotus

Ehdotettu termiä Tietokanta.
Hylkäyksen syy: Ei lisätä muototermien määrää.


Kumea 3.11.2022

Muutetaan termi DAISY muotoon Daisy https://finto.fi/mts/fi/page/m1246

Poistetaan käyttähuomautuksesta "Käytetään MARC 21 -kentissä 341 ja 546."

07.11.2022 (MP)
Kumea 3.11.2022
Hylätty termiehdotus
Ehdotettu fraasia 'Julkaisussa taitettuja sivuja' jo olemassa olevan fraasin 'Julkaisussa taitettavia sivuja' lisäksi.
Hylkäyksen syy: liian samankaltainen fraasi.


KUMEA 5.10.2022Muutetaan fraasi 'sepitetty nimeke' → 'Nimeke sepitetty'. Poistetaan käyttöhuomautuksesta lause "Merkitään MARC 21 -formaatin 246-kentän i-osakenttään." Fraasi kuuluu hierarkiassa kohdan 'Huomautus nimekkeen tiedonlähteestä' alle: http://finto.fi/mts/fi/page/m1685  Lisäksi englanninkieliseksi termiksi merkitty variant title, joka on väärin. Löytyykö tälle englanninkielistä vastinetta? [Ryhmän termejä ei ole käännetty englanniksi, tehdään samoin tälle /MP]05.10.2022 (MP)
KUMEA 10.6.2022Määritelmä fraasille 'Julkaisussa täytettäviä sivuja': Julkaisu sisältää itse täytettäviä sivuja, esim. muistiinpanoja.10.06.2022 (MP)
KUMEA 10.6.2022lisätään fraasi 'Julkaisussa väritettäviä kuvia' kohtaan Huomautus tallenteesta. Määritelmä: Julkaisu ei ole värityskirja tai pelkästään täytettävä kirja, vaan sisältää joitakin väritettäviä kuvia.10.06.2022 (MP)http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m4961
KUMEA 10.6.2022lisätään termi korjauslehti laajuuden alle. Määritelmä: Laajuuden yksikkö joka koostuu arkista, johon on koottu julkaisussa havaittujen virheiden luettelo oikaisuineen.10.06.2022 (MP)http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m4962
Kuvailusääntöpalvelu (Kumean pyynnöstä), 8.6.2022

Lisätään ryhmään kuvasisältö termi kuvitettu, joka käytetään silloin, kun tarkempaa termiä kuvasisällölle ei voida käyttää. Kuvitettu-termin käännöksessä ollut horjuntaa, mutta uuden RDA:n käännöksessä päädytty käyttämään edelleen termiä kuvitettu.

Huom. termit Metatietosanastossa ja alkuperäisen RDA:n luvussa 7.15.1.3 ovat erit sillä, RDA:n käännös epätarkka, eikä sitä ole päässyt korjaamaan vuoden 2017 jälkeen. Metatietosanastossa korjatut eli oikeat RDA-termit.

23.06.2022 (MP)
Muusa, 1.6.2022

Lisätään manifestaation alle uusi ryhmä:

Käytettävä termi

 • Alkuperäinen taltiointi- ja tallennustekniikka

Määritelmä

 • Miten ääni alun perin taltioitiin ja tallennettiin. Uudelleenjulkaistu äänite koodataan sen mukaan, miten ääni alun perin taltioitiin ja tallennettiin.

Lähde

 • MARC 21

Kuuluu ryhmään

 • Manifestaatio

Muunkieliset termit

 • Original capture and storage technique

  • englanti


Lisätään ryhmään seuraavat käsitteet:

Käytettävä termi

 • Akustinen taltiointi, analoginen suora tallennus

Määritelmä

 • Levy- tai lieriöäänite, joka on taltioitu käyttäen kuulotorvea ja välikalvoa sekä tallennettu suoraan masterin pinnalle. Ensimmäiset kaupalliset akustiset äänityslaitteet tulivat käyttöön 1877 alkaen ja niitä hyödynnettiin 1920-luvun loppupuolelle. 1925 alkaen niitä käytettiin rinnan sähköisten äänityslaitteiden kanssa.

Lähde

 • MARC 21

Kuuluu ryhmään

 • Manifestaatio
 • Alkuperäinen taltiointi- ja tallennustekniikka

Muunkieliset termit

 • Acoustical capture, analog direct storage

  • englanti


Käytettävä termi

 • Sähköinen taltiointi, analoginen suora tallennus

Määritelmä

 • Mikrofonilla tai vastaavalla laitteella tehty taltiointi suoraan masterlevylle. Tätä tekniikkaa käytettiin kaikilla äänitteillä, jotka taltioitiin mikrofoneilla tai vastaavilla laitteilla vuodesta 1925 aina 1940-luvun lopulle asti. Tätä tekniikkaa on käytetty myös uudemmissa äänitteissä, joissa on "direct to disc" tai vastaava merkintä. Tunnetaan myös nimellä sähkömekaaninen äänitys.

Lähde

 • MARC 21

Kuuluu ryhmään

 • Manifestaatio
 • Alkuperäinen taltiointi- ja tallennustekniikka

Muunkieliset termit

 • Electrical capture, analog direct storage

  • englanti


Käytettävä termi

 • Sähköinen taltiointi, digitaalinen tallennus

Määritelmä

 • Äänitteiden digitaalinen tallennus tuli käyttöön 1980-luvulla. Näissä äänitteissä voi olla "digitally recorded" tai vastaava merkintä. Merkinnät "digital remastering" tai "digital mixing" koskevat taltioinnin ja tallennuksen jälkeisiä prosesseja. Tällaiset merkinnät eivät osoita, että alkuperäinen taltiointi tai tallennus olisivat olleet digitaalisia.

Lähde

 • MARC 21

Kuuluu ryhmään

 • Manifestaatio
 • Alkuperäinen taltiointi- ja tallennustekniikka

Muunkieliset termit

 • Electrical capture, digital storage

  • englanti


Käytettävä termi

 • Sähköinen taltiointi, analoginen sähköinen tallennus

Määritelmä

 • Sähköisesti taltioitu äänite, joka on tallennettu magneettinauhalle tai vastaavalle medialle. Tähän ryhmään kuuluu suurin osa äänitteistä, jotka on tehty 1940-luvun lopulta siirtymävaiheeseen asti. Siirtymä digitaaliseen tallennukseen kesti noin kymmenen vuotta, 1980-luvun alusta 1990-luvun alkuun.

Lähde

 • MARC 21

Kuuluu ryhmään

 • Manifestaatio
 • Alkuperäinen taltiointi- ja tallennustekniikka

Muunkieliset termit

 • Electrical capture, analog electrical storage

  • englanti


Käytettävä termi

 • Tuntematon taltiointi ja tallennus

Määritelmä

 • Alkuperäistä taltiointi- ja tallennustekniikkaa ei tunneta.

Lähde

 • MARC 21

Kuuluu ryhmään

 • Manifestaatio
 • Alkuperäinen taltiointi- ja tallennustekniikka

Muunkieliset termit

 • Unknown capture and storage

  • englanti

08.06.2022 (MP)

http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m4955

http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m4958

http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m4956

http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m4957

http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m4959

http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m4960

KUMEA 7.6.2022Lisätään termi pistekirja. Määritelmä: Kirjan sisältö on toteutettu pistekirjoituksella. vrt. koskettelukirja http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m151807.06.2022 (MP)http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m4954
KUMEA 23.3.2022Ehdotus: Käsinkirjoitettu.
Termin käsikirjoitus määritelmä pitää yhtenäistää vastaamaan uuden RDAn määritelmää: vastuullisuustekijä voi olla myös itse kirjoittanut. Jätetään ehdotus odottamaan RDAn julkaisua.


KUMEA 9.3.2022

Jää termiehdotukseksi, KUMEA 9.3.2022

Bookazine

KUMEA 9.3.2022

Jää termiehdotukseksi, KUMEA 9.3.2022

Uudelleenkertoja

KUMEA 9.3.2022

Lisätään fraasille 'Ilmestymistiheys ei tiedossa' ohjaustermiksi 'Päivitystiheys ei tiedossa'

KUMEA 16.12.2021

Lisätään sisustusarkkitehti (lisäys/funktiotermi kuuluisi ryhmään Teoksen suhteet toimijaan) ja  'sisustusarkkitehtinä sisustussuunnitelmassa' samaan tapaan kuin maisema-arkkitehti https://finto.fi/mts/fi/page/m1086.

Määritelmät:

sisustusarkkitehti: Liittää teoksen toimijaan, joka vastaa sisustuksen taiteellisesta suunnittelusta. Vastavuoroinen suhde: sisustusarkkitehtinä sisustussuunnitelmassa.

sisustusarkkitehtinä sisustussuunnitelmassa: Liittää toimijan sisustussuunnitelmaan, johon sisältyy arkkitehtonista suunnittelua. Vastavuoroinen suhde: sisustusarkkitehti.

17.12.2021 (MP)

http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m4887

http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m4889

KUMEA 16.12.2021"...numeroimatonta sivua". Merkitään sivun https://finto.fi/mts/fi/page/m2141 alakäsitteeksi? Yhteiskeskusteluun vielä? Voidaanko lisätä myös lehden kohdalle?17.12.2021 (MP)http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m4890
KUMEA 16.12.2021Lisätään "...sivua useina numerointijaksoina". Merkitään sivun https://finto.fi/mts/fi/page/m2141 alakäsitteeksi? Yhteiskeskusteluun vielä? Voidaanko lisätä myös lehden kohdalle?17.12.2021 (MP)http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m4888

KUMEA 16.12.2021

Jää termiehdotukseksi, KUMEA 9.3.3022

Lisätään selkomukauttaja. Lisäys/funktiotermi kuuluisi ryhmään Teoksen suhteet toimijaan

KUMEA 4.11.2021Lisätään "Ei ilmesty" ja "Ennakkotieto" samalla sapluunalla kuin "Loppuunmyyty" http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m4167 Termin Loppuunmyyty tiedoissa on virhe kohdassa käyttöesimerkki: "MARC 21 -formaatissa: 506 1# ‡a Loppuunmyyty." Kenttä on 366 ‡e.05.11.2021 (MP)
KUMEA 4.11.2021sidottu, pehmeäkantinen muutetaan ohjaustermiksi pehmeäkantiselle05.11.2021 (MP)
KUMEA 4.11.2021Kohdan 'Huomautus nimekkeestä' fraasit liian spesifejä. Kokoustetaan tästä vielä yhdessä. KUMEA ottaa yhteyttä myöhemmin asian tiimoilta.

KUMEA 4.11.2021Lisätään "Vain lukemisesteisille". Huomautus: "Käytetään Celian äänikirjoissa." Kuuluu ryhmään: 05.11.2021 (MP)
KUMEA 4.11.2021Lisätään huomautus termien sidottu ja nidottu kohdalle, jotta niitä ei käytettäisi kentässä 020 q. "Käytetään MARC 21 -kentässä 563. Termi oli käytössä kentässä 020 q marraskuuhun 2021 asti."08.11.2021 (MP)

MARC 21 -käännöstyöryhmän puolesta OK, 20.10.21

KUMEAn näkemys?

KUMEAn puolesta OK 4.11.2021

MARC 21 -formaatissa uusi kenttä 353 (Supplementary Content Characteristics). Suomennos: Täydentävän tietosisällön kuvaus

Tähän liittyy sanasto https://id.loc.gov/vocabulary/msupplcont.html

Sanasto olisi hyvä saada Metatietosanastoon siinä vaiheessa kun KUMEAn puolesta OK. 

Termit tulisivat Manifestaation alle

Termien uudeksi yläkäsitteeksi ehdotetaan Täydentävän tietosisällön tyyppi

Englanninkieliset termitEhdotettu suomennos
 • bibliography
 • biography of creator
 • discography
 • ethnologic information
 • filmography
 • historical information
 • history of performer or ensemble
 • index
 • instructional materials
 • libretto or text
 • music
 • technical information on music
 • technical/historical information on instruments
 • thematic index
 • bibliografia
 • tekijän elämäkerta
 • diskografia
 • kansatieteellistä lisätietoa
 • filmografia
 • julkaisuhistoria
 • esittäjän tai esittäjäryhmän historia                        
 • aakkosellinen hakemisto
 • oppimateriaali
 • libretto tai teksti
 • nuottiaineisto
 • teknistä tietoa musiikista
 • teknistä/historiallista tietoa soittimista
 • temaattinen teosluettelo


05.11.2021 (MP)
KUMEAn sidosasut pienryhmä, 14.10.21

Seuraavat kansityyppiin liittyvät termit otetaan käyttöön 1.11.21 kuvailussa.

vanhat termit, korvaavat termit, käännökset ja määritelmät löytyy alimmasta taulukosta sivulla https://www.kiwi.fi/x/dICED

Toistaiseksi yläkäsite: Sidostyyppi
(tulevaisuudessa mahdollisesti uusi yläkäsite: Kansityyppi)

Lisättävät suomenkieliset termit:

 • kovakantinen
 • pehmeäkantinen
 • kierreselkä

HUOM! Taulukon vanhoja termejä ei toistaiseksi poisteta Metatietosanastosta. Takautuvia korjauksia ei tulla tekemään kuvailuun.

15.10.2021 (MP)
KUMEAn saavutettavuus-pienryhmä

Huomautus saavutettavuudesta (yläkäsite: huomautus manifestaatiosta)

341-kentässä käytettävät:
tekstiin perustuva
näköön perustuva
kuuloon perustuva
tuntoaistiin perustuva
tekstitys kuulovammaisille (löytyy jo muualta Metatietosanastosta)
tekstiversio
tekstivastine
selkokielinen (löytyy jo muualta Metatietosanastosta)
viittomakieli
kuvailu näkövammaisille --> kuvailutulkkaus (löytyy jo muualta Metatietosanastosta, ehdotetaan muutettavaksi muotoon kuvailutulkkaus)
pistekirjoitus
kohokuva (löytyy jo muualta Metatietosanastosta)

532-kentässä käytettävät:
Daisy (löytyy jo muualta Metatietosanastosta)
tekstiä ja ääntä sisältävä e-kirja
Luetus-kirja
Luetaan yhdessä -kirja
vaatii kuuntelulaitteen
vaatii kuunteluohjelman
vaatii kuunteluohjelman tai kuuntelulaitteen
vaatii lukuohjelman 
viittomakieli kuva kuvassa –tilassa
navigointi sisällysluettelon avulla
navigointi hakemiston avulla
synkronoitu ääni
mukana äänitehosteita
mukana musiikki
pistetiheys: tiheää harvalla
pistetiheys: harvaa harvalla
sisältää pistetekstin lisäksi painetun tekstin

500-kentässä käytettävä:
äänikirjalle on saatavissa kuvaliite

11.10.2021 (MP)https://finto.fi/mts/fi/page/m4823
KUMEAhttps://finto.fi/mts/fi/page/m2140 käytetty manifestaatioiden välisissä suhteissa → vanhentunut?Poistettu
12.5.2021
(MP)

KUMEA, 7.4.2021

Ehdotus: 'julkaistu myös e-kirjana' ja 'julkaistu myös e-lehtenä' määritelmän muuttaminen

julkaistu myös e-kirjana http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m1780
MÄÄRITELMÄ 
E-kirjalla tarkoitetaan painetun kirjan kaltaista verkossa ilmestynyttä julkaisua. (Kielitoimiston sanakirjan määritelmä: kirja = (paksuhko) nidos paperiarkkeja, joissa on tav. painettua tekstiä, kuvia t. molempia; sen muotoisena (joskus useina nidoksina) ilmestynyt t. ilmestyvä kirjallinen tuote.)

 1. Voisiko tässä määritelmän lyhentää olemaan vain: E-kirjalla tarkoitetaan painetun kirjan kaltaista verkossa ilmestynyttä julkaisua.
 2. Lisätään käyttöhuomautus: Voidaan käyttää vain silloin kun molempien manifestaatioiden mediatyyppi ja tallennetyyppi ovat samoja. Esimerkiksi verkkoäänikirjassa, kun olemassa myös e-kirja: julkaistu myös e-kirjana

julkaistu myös e-lehtenä http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m1790
KÄYTTÖHUOMAUTUS
E-lehdellä tarkoitetaan painetun sanoma- tai aikakauslehden kaltaista verkossa ilmestyvää julkaisua.

 1. Vaihdetaan nykyinen käyttöhuomautus määritelmäksi
 2. Lisätään uusi käyttöhuomautus: Voidaan käyttää vain silloin kun molempien manifestaatioiden mediatyyppi ja tallennetyyppi ovat samoja. Esimerkiksi verkkoäänilehdessä, kun olemassa myös verkkolehti: julkaistu myös e-lehtenä

Melindassa korjattu 'julkaistu myös e-lehtenä', mutta fraasihaku 'julkaistu myös e-kirjana' antaa 1340 osumaa - osa näistä on oikein.

7.4.2021 (MP)
KumeaKenttään 321 "Ilmestymistiheys vaihtelee." "Korvaa aikaisemman ilmestymistiheyden merkinnät, jos aikaisempia merkintöjä on enemmän kuin kolme."3.3.2021 (MP)https://finto.fi/mts/fi/page/m4651
Kuvailusääntöpalvelu (3.3.2022)Kirjoitusvirhe ilmestymistiheyden termissä viikottain (po. viikoittain): https://finto.fi/mts/fi/page/m165809.05.2023 (MP)

...