Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tiedote suomeksi, julkaisuvapaa 25.11.2020 klo 8.00
Tiedote ruotsiksi, julkaisuvapaa 25.11. klo 8.00

Tiedotteen kuva, painokelpoinen
Tiedotteen kuva, verkkokäyttö

Kuvaajatieto: Paavo Pykäläinen

Videot

...