Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Talonmies tiedottaa 1.6.2023: Kuvailutasoista ja riittävän hyvästä kuvailusta, RDA-sovellusohjeen päivityksistä, tiivistelmän nimekkeen tallentamisesta, käyttöoikeuksien metatiedosta, kansi- ja selkänimekkeistä sekä muista 264$i264i-kentän fraaseista ja Metatietosanaston päivityksistä. Tietoa myös syksyn 2023 tapahtumista ja koulutuksista.
Talonmies tiedottaa 3.3.2023: 020-kentän uudesta ohjeistuksesta, Alephin valmiista sisältövaihtoehdoista, hakumahdollisuuksista talonmiehen tuokioitten ja kirjeitten sisällöistä, kustantajien auktorisoinnista, massakorjauksista, uuden Melindan tietomallista.
Talonmies tiedottaa 20.12.2022: Asterin teos/ekspressiokannan tunnisteista, ohjeistusta Melinda-tietueiden virheistä ilmoittamiseen, massakorjauksia, yhteystietojen muutoksia ja tulevia tapahtumia 2023.
Talonmies tiedottaa 12.10.2022: BookWhere-poimintaohjelman päivityksestä, copyright-vuodesta kuvailussa, massakorjauksista, Merge-esittelyn (tietueiden yhdistämistyökalu) tekstitetystä videotallenteesta, nimikirjaimista nimeke- ja vastuullisuustietojen sekä hakutietojen kuvailussa, saavutettavuuskenttien ohjeistuksesta, YKL-luokituksen kaunokirjallisuuden lisäluokista Aleph-kuvailuympäristössä, aikaontologia YSO-ajan käyttöönotosta, Melindan syksyn 2022 tapahtumista ja koulutuksista.
Talonmies tiedottaa 14.6.2022: nimeke- ja vastuullisuustiedoista, nimien tunnisteiden poiminnasta KANTOsta, loppupisteestä sarjakentissä 800-830, massakorjauksista ja tulevista syksyn tapahtumista ja koulutuksista.
Talonmies tiedottaa 4.4.2022: ylipitkistä kentistä Alephissa, muistutus uusien kuvailuohjeitten sijainnista, asiasanakorjauksista vanhoissa tietueissa, YSO- ja SLM-asiasanojen muuttamisesta kaksikielisiksi, ennakkotietoa saavutettavuuskentistä elokuva-aineistosta, massakorjauksista ja tulevista kevään tapahtumista ja koulutuksista.
Talonmies tiedottaa 16.12.2021: vuoden 2022 tapahtumat ja koulutukset, sidosasusta kansityypiksi, Yhteen vai erikseen? - tämän hetkinen ohje, virheellinen julkaisuaika, termiehdotukset Fintoon / Metatietosanastoon, tilannetietoa uusista ohjesivuista
Talonmies tiedottaa 16.9.2021: Eri sidosasuisten ja ISBN-tunnuksellisten tietueitten yhdistämisestä, Melinda-tietueet ilman omistavia kirjastoja, 884- ja 960-kentät, välimerkitys 700-kentän kirjauksissa, RDA-hakutiedoista toimijoiden nimissä, tulevia tapahtumia ja koulutuksia
Talonmies tiedottaa 23.6.2021: Valmiiden tietueitten käsittely (mukana Varastokirjaston tietueitten käsittely), 505-kentän indikaattorit, KUMEAn äänikirjaohjeet, pysyvät videotallenteet, asiaa Alma-kirjastoille ja Koha-järjestelmää käyttäville korkeakoulukirjastoille, Melindan massakorjaukset, syksyn 2021 tapahtumat ja koulutukset
Talonmies tiedottaa 1.4.2021: Ennakkotietojen ja Fennica-/Viola-tietueiden käsittely, yhteystietoja, kuvailun asiantuntijaryhmien kuulumisia, ajankohtaisia asioita
Talonmies tiedottaa 28.10.2020: YSO-termien kaksikielistäminen, YSO-termien muutokset, osoitteenmuutokset, ajankohtaiset
Talonmies tiedottaa 9.4.2020: Ajankohtaista: Koronakevään webinaareja ja listaa aiempien tilaisuuksien tallenteista
Talonmies tiedottaa 20.12.2019: Talonmiehen vuosi 2019, Kirjastoverkkopäivien Melinda-työpaja 24.10.
Talonmies tiedottaa 19.8.2019: YSAstaYSOon-konversio Melindassa valmis, Muistilista Melinda-sisällönkuvailuun, Huomioitavaa Helmet-tietueissa Melindassa, Syyskauden Talonmiehen tuokiot ja koulutukset
Talonmies tiedottaa 19.6.2019: YSAstaYSOon-konversio, YSO-kuvailu Melindassa, Kansalliskirjaston kirjastojärjestelmä vaihtuu Voyagerista Kohaan, Muistutuksia Melinda-kuvailusta (suhdetermiä ei merkitä tekijä-teos-viittauksissa ja Metatietosanaston ammattitermejä ja suhdetermejä käytetään eri tarkoituksiin), Syksyn tärkeitä päivämääriä
Talonmies tiedottaa 18.1.2019: Ajankohtaista: kevään tärkeät päivämäärät, RDA Toolkitin kansallinen lisenssi, Kirjastoverkkopalvelut muuttaa Leipätehtaalta keskustakampukselle
Talonmies tiedottaa 1.11.2018: Ajankohtaista: syksyn tärkeät päivämäärät, aineistotyypin vaihtaminen Aleph-ohjelmassa, muistutuksia Melinda-kuvailusta (aineistojen kirjoitusvirheiden merkitseminen kuvailuun, verkoaineistojen termit ja fraasit)
Talonmies tiedottaa 21.6.2018: voy-cat-listan ilmoitukset, Melinda-kirjastojen yhteystiedot wikissä, uutta Aleph-ohjelmassa, muistutuksia Melinda-kuvailusta (040 ja linkkien merkitseminen), Arton tietueita Melindassa
Talonmies tiedottaa 22.3.2018: Aleph-ohjelman version vaihto, Melinda-tietueiden koodokentät (008, 007, 006), kevään tilaisuudet ja tapahtumat
Talonmies tiedottaa 2.2.2018: Ajankohtaista: eMelinda, Alephin version vaihto keväällä, MARC 21 -formaattiasiaa, kevään tärkeät päivät
Talonmies tiedottaa 18.12.2017: Talonmiehen vuosi 2017, muistutus voy-cat-listan käytöstä, mitä tulossa vuonna 2018
Talonmies tiedottaa 22.9.2017: Kirja-aineiston 008 kenttä, UDK-version merkitseminen, Marc21-formaatin päivitykset, Melindan massamuutokset, syksyn tärkeitä päivämääriä
Talonmies tiedottaa 9.3.2017: 040-kenttä, metatietosanaston lisäykset, kuvailun sähköpostilistat, tulevia tilaisuuksia
Talonmies tiedottaa 17.1.2017: KiTT-tilastointimerkinnän muutos, MARC 21 -päivitykset ja uudet tag tablet, tulevat talonmiehen tuokiot
Talonmies tiedottaa 9.8.2016: RDA-kuvailuohjeiden sovellusta ja koulutusta, syksyn talonmiehen tuokiot, 008/23 ja 24
Talonmies tiedottaa 10.6.2016: Merge+, Kirjavälityksen ennakkotiedot, roolitermit, RDA-konversio, kesäloma-ajan yhteydenotto
Talonmies tiedottaa 4.5.2016: RDA-konversio, tietokantahuolto, auktoriteettien käyttö
Talonmies tiedottaa 23.3.2016: RDA-konversio, Merge+
Talonmies tiedottaa 3.2.2016: Tuki RDA-käyttöönottoon, Talonmiehen tuokio 10.2., uudet asiakaswikit
Talonmies tiedottaa 9.11.2015: Jatkuvat julkaisut vs. monografiat, kirjastoverkkopäivien työpaja, yhtenäistettyjen nimekkeiden käännökset poimituissa tietueissa, tulevat tapahtumat, RDA-konversio testattavana
Talonmies tiedottaa 21.8.2015: Tuplatietueiden yhdistelyajo, kuvailukysymysten kohdistaminen, toimintaohjeen päivitys (poimitun tietueen ja minitietueen yhdistäminen), uudet blogimerkinnät, tasokoodimuistuttelua
Talonmies tiedottaa 26.6.2015: Automaattiset korjaukset kesällä, PIKI-kirjastojen liittyminen Melindaan, RDA-konversio, sovellusohjeen nimenmuutos
Talonmies tiedottaa 29.4.2015: Sähköpostilistat ja palveluosoitteet, DROP-komentojen käyttö, huomautusfraasit, kiinteiden kenttien tyhjämerkit ja täyttömerkit, talonmiehen tuokio 20.5.
Talonmies tiedottaa 27.3.2015: Korjausajot, Asterin viittausmuodot, kirjapainotiedot (260), vanhentuneet Aleph-tunnukset, Allärsin tunnus, tuplailmoitukset
Talonmies tiedottaa 6.3.2015: Melindan sisältö -osio Metiva-wikiin, automaattisten korjausajojen tilanne
Talonmies tiedottaa 29.1.2015: talonmiestoiminta, tuplailmoitukset
Talonmies tiedottaa 3.12.2014: Asteri-tarkistukset, Fennica-tietueiden koodit, sarjakirjaukset (490/830), ISBN- ja ISSN-tunnusten suhde (020/022)

...