Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Osana Finna kehitystyötä teemme käyttäjätutkimusta ja käytettävyystestausta. Pyrkimyksenä on tehdä työstä yhä ketterämpää ja sujuvammin ketterän kehityksen aikatauluihin istutettavaa. Lue lisää:

Kehitystyön priorisointiperiaatteet

...