Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Finnan tunnuksen käyttöä, yleistä värimaailmaa ja typografiaa linjaa Graafinen graafinen ohjeistus. Tutustu siihen huolella ennen Finnan visuaalisten elementtien käyttöä.

...