Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

RDA:n kohtaLinjausehdotus tai kommenttiEsimerkkiehdotusEhdottaja
https://beta.rdatoolkit.org/en-US_ala-5476ebf7-f815-3d47-be2b-bf3c71bd1489/div_khw_kxr_c2b

Mahdollisia "linjauksia" ja linjauksia: 1) Kirjataan jonnekin, että kardinaalilukusanoja ei suomalaisessa kuvailussa tässä yhteydessä poisteta. 2) Linjataan, että kardinaalilukusanoja pidetään "integraalisina osina" kielissä, joissa Peruslukua pidetään erottamattomana osana nimekettä, jos lukusanaa seuraa jokin muu sijamuoto kuin monikon nominatiivi 3) Linjataan, että kardinaalilukusanoja pidetään "integraalisina osina" suomenkielisiä nimekkeitä.


Ilkka
https://beta.rdatoolkit.org/Content?externalId=en-US_ala-5476ebf7-f815-3d47-be2b-bf3c71bd1489&target=division_rdaId_div_j4h_s43_4db#division_rdaId_div_j4h_s43_4db

Linjaus nyt: "Noudatetaan vaihtoehtoa vakiintuneen kokoavan nimekkeen merkitsemisestä. Esityskokoonpanotermi valitaan soitinnimien Suomalaisesta esityskokoonpanosanastosta, jos mahdollista: http://finto.fi/seko/fi/."

Tähän vielä tarkennusta tai esimerkkejä (vrt.

http://access.rdatoolkit.org/rdachp6-fi_rda6-4116.html ja sovellusohje)

Korvaava linjausehdotus:

Ei noudateta vaihtoehtoa. Sen sijaan merkitään vakiintunut kokoava nimeke Sävellykset.

Huom. Musiikkiteoksen auktorisoidussa hakutiedossa teoksen ensisijaisen nimekkeen jälkeen lisätään teoksen alkuperäiseen esityskokoonpanoon perustuva elementin Teos: edustavan ekspression musiikin esityskokoonpano arvo.

Kontekstiesimerkki

Teos

teoksen ensisijainen nimeke Sävellykset
teoksen auktorisoitu hakutieto Sävellykset, orkesterihttps://beta.rdatoolkit.org/Content?externalId=en-US_ala-6b162749-88a5-3d79-a161-172b68601dd8&target=division_rdaId_div_uqj_hkh_khb#division_rdaId_div_uqj_hkh_khb

Linjaus nyt: "Noudatetaan vaihtoehtoa seuraavasti: esityskokoonpanoa ei merkitä, jos esityskokoonpano ilmenee nimekkeestä. Esityskokoonpanon katsotaan ilmenevän nimekkeestä, kun tämä on jokin seuraavista:
Alkusoitot (oletuskokoonpano orkesteri)
Anthemit (oletuskokoonpano lauluäänet, säestyksellä tai ilman)
Concerto grossot (oletuskokoonpano jousisoitinäänet, jousiorkesteri)
Conductukset (oletuskokoonpano lauluäänet)
Intermediot (oletuskokoonpano lauluäänet, säestyksellä tai ilman)
Kantaatit (oletuskokoonpano lauluäänet, säestyksellä tai ilman)
Koraalialkusoitot (oletuskokoonpano urut) JATKETAAN TÄSTÄ
Laulut (oletuskokoonpano populaarimusiikissa soololauluäänet, soitin- tai laulusäestyksellä)
Litaniat (oletuskokoonpano lauluäänet, säestyksellä tai ilman)
Magnificatit (oletuskokoonpano lauluäänet, säestyksellä tai ilman)
Messut (oletuskokoonpano lauluäänet, säestyksellä tai ilman)
Oratoriot (oletuskokoonpano lauluäänet, säestyksellä tai ilman)
Organumit (oletuskokoonpano lauluäänet)
Passiot (oletuskokoonpano lauluäänet, säestyksellä tai ilman)
Requiemit (oletuskokoonpano lauluäänet, säestyksellä tai ilman)
Sinfoniat (oletuskokoonpano orkesteri/kamariorkesteri lauluäänillä tai ilman)
Vesperit (oletuskokoonpano lauluäänet, säestyksellä tai ilman)
Villancicot (oletuskokoonpano lauluäänet säestyksellä)
Välisoitot (oletuskokoonpano orkesteri)"

Käydään lista vielä läpi.Teosten ja ekspressioiden hakutiedot, ml. aggregoivat teokset ja ekspressiotLinjattava hakutietojen muodostaminen (keväällä 2021?)

...