Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kirkantaa ja tietojen lisäämistä koskevat tukipyynnöt tulee lähettää osoitteeseen toimitus (at) kirjastot.fi. Kirkannan käyttöön on olemassa Kirkannan omat ohjeet.

Finnaa koskevan kysymyksen voi lähettää osoitteeseen finna-posti (at) helsinki piste fi. Ohjeita voit kysyä myös Finna-foorumilta, josta voi löytyä myös aiempaa keskustelua askarruttavista aiheista. Sekä Finnan, että muiden Finna-organisaatioiden asiantuntijat vastaavat siellä kysymyksiin.