Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tidpunkt för ändring

Tidigare termform

Ändringstyp

Korrigering till katalogerna

3/2024videospelraderat begreppkonsolspel ELLER digitala spel
3/2024historiska novellertermändring historiska berättelser
3/2024e-böckerraderat begrepp-
3/2024webbpublikationerraderat begrepp-
3/2024webbserier (tecknade serier)raderat begrepptecknade serier
3/2024elektroniska tidskrifterraderat begrepp-
3/2024sjöromaner termändringsjölitteratur (skönlitteratur)
3/2024rollspelbegreppsdelningrollspel (bordsrollspel) ELLER rollspel (digitala spel)
5/2024tersetter (kompositioner)termändringtersetter
5/2024kvartetter (kompositioner)termändringkvartetter
5/2024kvintetter (kompositioner)termändringkvintetter
5/2024sextetter (kompositioner)termändringsextetter
5/2024septetter (kompositioner)termändringseptetter
5/2024oktetter (kompositioner)termändringoktetter
5/2024
nonetter (kompositioner)termändringnonetter
5/2024sambor (kompositioner)termändringsambor
5/2024naturguider (verk)termändringnaturguider
5/2024guider (verk)termändringguider
5/2024mässor (kompositioner) termändring

mässor 

5/2024ledare (tidningar)termändring

ledare