Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tidpunkt för ändring

Tidigare termform

Ändringstyp

Korrigering till katalogerna

1/2022intelligensspeltermändringproblemlösningsspel ELLER annat lämpligt begrepp
1/2022fantasier parentestilläggfantasier (musik) ELLER annat lämpligt begrepp
1/2022resefilmertermändringresedokumentärer ELLER annat lämpligt begrepp
2/2022biografiska seriertermändringbiografiska tecknade serier
2/2022erotiska seriertermändringerotiska tecknade serier
2/2022experimentella serier termändringexperimentella tecknade serier
2/2022ljudlandskaptermändringsoundscapeverk
4/2022lajv raderat begrepprollspel
4/2022dagspresserier raderat begreppseriestrippar
46/2022flickserier (tecknade serier)raderat begrepptecknade serier om barn ELLER tecknade serier
46/2022pojkserier (tecknade serier)raderat begrepptecknade serier om barn ELLER tecknade serier

...