Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Nya begrepp föreslås via Blanketten för begreppsförslag till ALLFO (Föreslå ett nytt brepp begrepp → Typ: Geografisk plats)