Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tidpunkt för ändring

Tidigare termform

Ändringstyp

Korrigering till katalogerna

10/2019

mousserande viner

termändring

mousserande vin

10/2019

andliga sånger

termändring (precisering)

andliga sånger (kristendom) ELLER religiösa sånger

10/2019

retinopati

termändring

näthinnesjukdomar

10/2019

mongoloider

raderat begrepp

Downs syndrom

10/2019

ulkussjukdom

termändring

peptiskt sår

10/2019

orkidéer (tropiska växter)

parentesändring

orkidéer (prydnadsväxter)

10/2019

hotellanställda

termändring

hotellreceptionister

10/2019

disinformation

termändring

desinformation

10/2019

luleåsamiska

termändring

lulesamiska

11/2019

beståndsutveckling

termändring

samlingsarbete

11/2019

auktoritär personlighet

termändring

auktoritarism ELLER auktoritet

11/2019

sjukgymnastik

begreppssammanslagning

fysioterapi

11/2019

restauranganställda

termändring

restaurangarbetare

11/2019

honungsbin

raderat begrepp

honungsbi ELLER bin och humlor

11/2019

ljudinspelning och -lagring

termändring

ljudinspelning (aktivitet)

11/2019

hallar

termändring (precisering)

hallar (byggnader) ELLER tamburer ELLER salar

11/2019

vattenskidning

termändring

vattenskidåkning

11/2019

kökspersonal

termändring

köksarbetare

12/2019

dokumentärlitteratur

termändring (precisering)

dokumentärromaner ELLER annat lämpligt begrepp

12/2019

belgisk vallhund

termändring

belgiska vallhundar

12/2019

arbetsrelaterade sjukdomar

begreppssammanslagning

yrkessjukdomar

12/2019

ursprungsbeteckningar

termändring

ursprungsmärkningar

12/2019

infektionssjukdomar

raderat begrepp

smittsamma sjukdomar

12/2019

dekolonisation

termändring

avkolonisering

12/2019

elektricitet (laddning)

raderat begrepp

statisk elektricitet OCH/ELLER elektrisk laddning ELLER elektricitet

12/2019

fälttävling

termändring

fälttävlan (ridning)

12/2019

skogsbrukslägenheter

raderat begrepp

skogsfastigheter

12/2019

kommunberättelser

termändring

kommunalberättelser

12/2019

parvovirus (Parvoviridae)

termändring

parvovirus

12/2019

livländare

termändring

liver

12/2019

teamåkning

termändring

synkroniserad konståkning

12/2019

abborrfiskar

termändring

abborrartade fiskar

12/2019

mörtfiskar

termändring

karpfiskar

12/2019

karpfiskar

termändring

karpartade fiskar

12/2019

Salpausselän kisat

termändring

Lahtisspelen

12/2019

naturvetenskaplig världsbild

termändring

vetenskaplig världsbild

1/2020

kommissioner

parentestillägg

kommissioner (organ)

1/2020

frågesport

termändring

frågesporter

1/2020

senioruniversitetet

termändring

senioruniversitet

1/2020

aktiviteter

termändring

funktioner (aktiviteter) ELLER aktivitet ELLER verksamhet

1/2020

coping

termändring

klara sig

1/2020

diskussionsspalter

termändring

diskussionsforum

1/2020

björnloka

termändring

lokor

1/2020

högteknologisk industri

termändring

teknologiindustri

1/2020

ämnen

parentestillägg

ämnen (områden) ELLER materia

1/2020

omsättning på arbetskraft

termändring

arbetskraftsomsättning

1/2020

modeskapare

termändring

modedesigner

1/2020

kunskapsöverföring

termändring

kompetensöverföring

1/2020

kunskapsledning

termändring

kompetensledning

1/2020

aktiesparande

termändring

aktieplacering

1/2020

ballader

begreppsdelning

ballader (instrumentalmusik) ELLER ballader (litteratur) ELLER ballader (sånger)

1/2020

affärsverksamhetsplaner

termändring

affärsplaner

2/2020

vide

termändring

viden

2/2020

Börshuset

parentestillägg

Börshuset (Helsingfors) ELLER annat lämpligt begrepp

2/2020

Fiskartorpet

parentestillägg

Fiskartorpet (Helsingfors) ELLER annat lämpligt begrepp

2/2020

Marskin maja

termändring

Marskens stuga

2/2020

ekonomibyggnader

begreppsdelning

produktionsbyggnader ELLER ekonomibyggnader

2/2020

odlad champinjon

termändring

trädgårdschampinjon

2/2020

brännässlor

termändring

nässlor ELLER brännässla

2/2020

institutionalisering

parentestillägg

institutionalisering (samhällsförändring)

2/2020

Kulturhuset Grand

parentestillägg

Kulturhuset Grand (Borgå)

2/2020

elever med speciella behov

termändring

elever med särskilda behov

2/2020

kundkontakt

begreppssammanslagning

kundrelation

2/2020

energiförbrukning

parentestillägg

energiförbrukning (energiteknik) ELLER energiförbrukning (ämnesomsättning)

2/2020

huvudstadsregion

termändring (precisering)

huvudstadsregionen (Finland) ELLER huvudstäder OCH/ELLER storstadsområden, stadsregioner

2/2020

ritning

termändring (precisering)

teckning (konstnärlig aktivitet) ELLER teknisk ritning (aktivitet) ELLER annat lämpligt begrepp

2/2020

struktur

parentestillägg

struktur (egenskaper)

2/2020

stationer

parentestillägg

stationer (trafik) ELLER annat lämpligt begrepp

2/2020

utmattning

termändring (precisering)

materialutmattning ELLER trötthet, utbrändhet, ansträngning, belastning

2/2020

beredskap

raderat begrepp

färdigheter, förutsättningar, förmåga ELLER krisberedskap

2/2020

björk

termändring

björkar

2/2020

åldringar

begreppssammanslagning

äldre

2/2020

bark (växtdelar)

termändring

trädbark

2/2020

sjukdom

begreppssammanslagning

sjukdomar

2/2020

bål (kroppen)

begreppssammanslagning

kroppen OCH/ELLER kroppsdelar

2/2020

funktionsnedsatta

raderat begrepp

partiellt arbetsföra ELLER personer med funktionsnedsättning

2/2020

arbetshandikappade

begreppssammanslagning

partiellt arbetsföra ELLER svårsysselsatta ELLER arbetsförmåga

2/2020

internat

raderat begrepp

studentbostäder, elevhem ELLER servicebostäder, boendeservice, stödboende ELLER natthärbärgen ELLER mottagningscentraler ELLER annat lämpligt begrepp

2/2020

himmel

begreppsdelning

himmel (religion) ELLER himmel (atmosfär)

2/2020

omskärelse

begreppsdelning

omskärelse (män) ELLER könsstympning

2/2020

mjölk

begreppsdelning

mjölk (komjölk) ELLER mjölk (sekret) ELLER annat lämpligt begrepp

3/2020

kungörelser

termändring

officiella kungörelser

3/2020

orenhet

termändring

orenheter

3/2020

Ekudden

parentestillägg

Ekudden (Helsingfors) ELLER annat lämpligt begrepp

3/2020

Eriks gård

termändring

Eriksgård (Kyrkslätt) ELLER annat lämpligt begrepp

3/2020

primitivism (stilar)

termändring

primitivism

3/2020

dödlighet

parentestillägg

dödlighet (filosofi) ELLER mortalitet

3/2020

det heliga

begreppssammanslagning

helighet

3/2020

stuvning (transport)

termändring

stuveriarbete

3/2020

artefakter

raderat begrepp

föremål ELLER fornföremål ELLER forskningsmetoder ELLER medicinska fynd + fel (misstag)

3/2020

avlidna

termändring

döda

3/2020

naturläkemetod

begreppssammanslagning

naturläkekonst

3/2020

datacentraler

raderat begrepp

serverhallar ELLER informationsteknik ELLER adb-stöd ELLER annat lämpligt begrepp

3/2020

damidrott

raderat begrepp

kvinnor + idrott

3/2020

restaurationen

begreppsdelning

Bourbonska restaurationen (Frankrike) ELLER Meijirestaurationen ELLER engelska restaurationen

3/2020

fertilitetsbehandling

begreppssammanslagning

assisterad befruktning ELLER annat lämpligt begrepp

3/2020

religion (tro)

begreppssammanslagning

religion och religioner

3/2020

religioner

begreppssammanslagning

religion och religioner

4/2020språkkurserbegreppsdelningspråkkurser (läromedel) ELLER språkresor ELLER språkundervisning

4/2020

informationsgrafik

termändring

infografik

4/2020

steel drums

termändring

steel pan

4/2020

oljepalmer

begreppsdelning

oljepalmssläktet ELLER oljepalm

4/2020

jätteloka

begreppsdelning

jättelokor (växtgrupp) ELLER jätteloka (art)

4/2020

kylbehandling

begreppsdelning

kallbearbetning ELLER kylbehandling

4/2020

nya arter

termändring

invandrade arter

5/2020

Kiiskilä

termändring (precisering)

Kiiskilä gård ELLER lämpligt platsbegrepp

5/2020

Satulinna

parentestillägg

Satulinna (Hirvensalmi) ELLER annat lämpligt begrepp

5/2020

Atrium

parentestillägg

Atrium (Åbo) ELLER annat lämpligt begrepp

5/2020

Lilla parlamentet

parentestillägg

Lilla parlamentet (Riksdagshuset) ELLER annat lämpligt begrepp

5/2020

Junnila

parentestillägg

Junnila (Björneborg) ELLER annat lämpligt begrepp

5/2020

Jyväskylän suojeluskuntatalo

termändring

Valtiontalo (Jyväskylä)

5/2020

sällskapsliv

termändring

socialt liv

5/2020

lättåg

termändring

snabbspårvagnar

5/2020

Gamla Akademihuset i Åbo

begreppssammanslagning

Akademihuset i Åbo

5/2020

Kuhlefeltska huset

begreppssammanslagning

Villa Boström

5/2020

karaktärsstörningar

begreppssammanslagning

personlighetsstörningar ELLER annat lämpligt begrepp

5/2020

värmespill

begreppssammanslagning

spillvärme ELLER annat lämpligt begrepp

5/2020

domkyrkor

termändring

katedraler och domkyrkor

5/2020

receptorer

begreppsdelning

sinnesceller ELLER receptorer (biokemi)

5/2020

vallar

begreppssammanslagning

avsatser och vallar

5/2020

terassering

termändring

avsatser och vallar

5/2020

insemination

begreppsdelning

insemination (djur) ELLER inseminationsbehandling

5/2020

trubadurer

parentestillägg

trubadurer (medeltiden) ELLER sångare

5/2020

mikrobläkemedel

termändring

antimikrobiella läkemedel

5/2020

NPM

termändring

new public management

5/2020

didgerido

termändring

didjeridu

5/2020

Johannesparken

parentestillägg

Johannesparken (Helsingfors) ELLER annat lämpligt begrepp

6/2020

elbehandling

begreppsdelning

elektroterapi ELLER elektrokonvulsiv behandling

6/2020

statsbudgeten

begreppssammanslagning

statsbudgeter

6/2020

rensning

parentestillägg

rensning (livsmedel) ELLER röjning ELLER årensning ELLER iståndsättningsdikning

6/2020

Ala-Lemu

termändring

Ala-Lemu gård

6/2020

Königstedt

termändring

Königstedt gård

6/2020

spolmaskar

termändring

spolmask

6/2020

Sandbergin talo

termändring

Sandbergs hus (Tammerfors) ELLER annat lämpligt begrepp

6/2020

Riddarhuset

parentestillägg

Riddarhuset (Helsingfors) ELLER annat lämpligt begrepp

6/2020

barnträdgårdar

begreppssammanslagning

daghem

6/2020

skrädderiarbete

raderat begrepp

skräddare (yrken) OCH/ELLER annat lämpligt begrepp

6/2020

distributionsstationer

begreppssammanslagning

servicestationer

6/2020

trafikstationer

begreppssammanslagning

servicestationer ELLER stationer (trafik) ELLER annat lämpligt begrepp

6/2020

rotsvamp

termändring

rottickor

6/2020

Kumlingesjukan

begreppssammanslagning

fästingburen hjärninflammation

6/2020

Sveaborg

parentestillägg

Sveaborg (sjöfästningar) ELLER Sveaborg (stadsdel) i fält 651

6/2020

enklare byggnader

raderat begrepp

byggnader ELLER byggande ELLER annat lämpligt begrepp

6/2020

konstruktioner (strukturer)

parentesändring

konstruktioner (byggnad)

6/2020

psykiska utvecklingsstörningar

termändring

intellektuella funktionsnedsättningar

6/2020

hökar

begreppsdelning

hökartade rovfåglar ELLER hökar

6/2020

humanoider

termändring (precisering)

rymdvarelser ELLER robotar

6/2020

humlen

begreppsdelning

humlesläktet ELLER humle

6/2020

dopning

parentestillägg

dopning (idrott)

6/2020

frysbehandling

begreppsdelning

kylbehandling ELLER frysbehandling

6/2020

Lindö

termändring

Lindö gård (Tenala) ELLER annat lämpligt begrepp

6/2020

myllyhoito

begreppssammanslagning

Minnesotamodellen

6/2020

mentala störningar

termändring

psykiska störningar

6/2020

konfessionalism

parentestillägg

konfessionalism (religion)

6/2020

sjukhusansluten hemsjukvård

termändring

hemsjukhus

6/2020

arbetscentra

termändring

arbetscentraler

6/2020

beckasiner

termändring

snäppor ELLER enkelbeckasin OCH/ELLER dubbelbeckasin

6/2020

triangulering

parentestillägg

triangulering (forskning)

8/2020

bankväsen

termändring

bankbranschen

8/2020

socialläroinrättningar

termändring

läroanstalter för det sociala området

8/2020

lantbrukssektorn

termändring

lantbruksbranschen

8/2020

transportsektorn

termändring

transportbranschen

8/2020

hantverkssektorn

termändring

hantverksbranschen

8/2020

rock steady

termändring

rocksteady

8/2020

traditionell musik

begreppssammanslagning

folkmusik

8/2020

substitutionsterapi

raderat begrepp

entsymersättningsbehandling ELLER nikotinersättningsbehandling  ELLER opiatsubstitutionsbehandling ELLER hormonbehandling ELLER dialysvård ELLER annat lämpligt begrepp


8/2020

förklädning

raderat begrepp

kamouflage (militärväsen) ELLER maskeraddräkter ELLER kamouflagedräkter ELLER mimikry, skyddsfärg

8/2020samverkanraderat begreppsamarbete ELLER samarbetsförfarande ELLER annat lämpligt begrepp

8/2020

bioteknikbranschen

raderat begrepp

bioteknik OCH/ELLER bioekonomi OCH/ELLER bioindustri OCH/ELLER biomedicin OCH/ELLER biovetenskaper

8/2020

finansieringsbranschen

begreppssammanslagning

finansbranschen

8/2020

textilmönster

termändring

mönster (på yta) ELLER annat lämpligt begrepp

9/2020statsfinansertermändringstatsmedel ELLER statsekonomi
9/2020lutinstrumentraderat begreppknäppinstrument OCH/ELLER luta
9/2020Svartå gårdtermändringSvartå slott
9/2020spiggartermändringspiggfiskar
9/2020kanoniseringtermändring (precisering)helgonförklaring ELLER kanon (urval)
9/2020e-ljudböckerraderat begreppljudböcker
9/2020barnträdgårdsläraretermändringlärare inom småbarnspedagogik
9/2020paprikortermändringspanskpepparsläktet ELLER paprika (art)
9/2020säkerhetskontrolltermändringåtkomstkontroll ELLER säkerhetskontroller
10/2020snäpportermändringcalidrisvadare ELLER snäppor
10/2020kuskartermändringtravkuskar ELLER kuskar

10/2020

andlig musik

parentestillägg

andlig musik (kristendom) ELLER religiös musik

10/2020Kirjola gårdparentestilläggKirjola gård (Halikko) ELLER Kirjola gård (S:t Johannes)
10/2020MC:s (musik)termändringrappare
10/2020bananflugortermändringdaggflugor ELLER bananfluga
10/2020hemmamusiktermändringhemmusik
10/2020ex libristermändringexlibris
10/2020romerska medborgaretermändringromare (Romerska riket)
10/2020lekplatsertermändringlekplatser (barn) ELLER lekplatser (fisk och groddjur)
11/2020främlingslegionentermändringfrämlingslegioner
11/2020holdingterapitermändring (precisering)fasthållning (vård) ELLER annat lämpligt begrepp
11/2020rörelser (motorik)begreppssammanslagningrörelse ELLER träningsmoment ELLER motorik
11/2020konfessionalismparentestilläggkonfessionalism (religion) ELLER annat lämpligt begrepp
11/2020kompressionraderat begreppkompressionsbehandling ELLER kompressionskläder ELLER datakomprimering ELLER dynamisk kompression (ljudbehandling)
11/2020åtkomlighettermändringtillgänglighet
11/2020pratshowertermändringdiskussionsprogram
11/2020intensifierat serviceboendetermändringserviceboende med heldygnsomsorg
11/2020BorgådeklarationentermändringBorgåöverenskommelsen ELLER 653
11/2020regional utvecklingsplaneringtermändringplanering på landskapsnivå
11/2020trädgränsentermändringträdgräns
11/2020lokalitetsförvaltningtermändringlokaltjänster
11/2020måltidsservicetermändringmatservice
12/2020skapelsenparentestilläggskapelsen (allt skapat) ELLER skapelse (religiös tillblivelse)
12/2020inre vattenvägartermändringinlandsvatten
12/2020skoningtermändringhovslageri
12/2020metmaskartermändringdaggmaskar
12/2020daggmasktermändringstor daggmask
12/2020arbetsekonomitermändringarbetsmarknadsekonomi
12/2020kundtrohettermändringkundlojalitet
12/2020skapandetermändringskapelse (religiös tillblivelse) ELLER skapande verksamhet ELLER konstnärligt arbete
12/2020Haagkonventionen om skydd för privat egendom under väpnade konfliktertermändringHaagkonventionen för skydd av kulturegendom i händelse av väpnade konflikter
12/2020orfismparentestilläggorfism (konst) ELLER orficism
12/2020verismparentestilläggverism (stilar)
12/2020ändertermändring (precisering)Anas ELLER andfåglar ELLER fågelvilt
12/2020samrådsförfarandeparentestillägg (precisering)samrådsförfarande (EU) ELLER hörande (förfarande)
12/2020titlarparentestilläggtitlar (personer) ELLER publikationstitlar
12/2020provuppträdandetermändringaudition
12/2020kuratorerparentestilläggkuratorer (kultur) ELLER skolkuratorer
12/2020Mummon kammariraderat begreppsamfundsnamn Mummon kammari i fält 610
12/2020ingermanlänska dialektertermändringingriska
1/2021vakanderaderat begreppsömnbrist ELLER sömnlöshet ELLER trötthet ELLER annat lämpligt begrepp
1/2021poddsändningtermändringpodcaster
1/2021boerkrigetbegreppsdelningförsta boerkriget ELLER andra boerkriget
1/2021prekursorertermändringprodrugs
1/2021depositionsskyddtermändringinsättningsgaranti
1/2021cancer i urinblåsantermändringurinblåsecancer
1/2021ekologiskt fotspårtermändringekologiskt fotavtryck
1/2021jordmåntermändringjordmåner
1/2021Sundsberg gårdparentestilläggSundsberg gård (Kyrkslätt)
1/2021amerikanska medborgaretermändringinvånare i Förenta staterna
1/2021VanajanlinnatermändringVanögård
1/2021klubbhustermändring (precisering)klubbhusmodellen ELLER annat lämpligt begrepp
1/2021sexualiseringtermändringgenusifiering ELLER sexualisering
1/2021hemteatrartermändring (precisering)hemmabiosystem ELLER annat lämpligt begrepp
1/2021utplanteringtermändring (precisering)utplantering i nya områden ELLER inplantering (djur) ELLER planterande
1/2021Villa Annebergraderat begreppplatsbegrepp Anneberg (Helsingfors) ELLER Annala (Tammerfors) ELLER Annalan kartano (Jakimvaara)
1/2021strukturationsteorinbegreppssammanslagningstruktureringsteori
1/2021hybridertermändringkorsningar (organismer) ELLER annat lämpligt begrepp
2/2021prestationertermändring (precisering)prestationer (produkt) ELLER prestationsförmåga ELLER annat lämpligt begrepp
2/2021skyddsåtgärdertermändringskydda sig ELLER skydd (åtgärder) ELLER skyddande
2/2021Annala gårdtermändringAnnalan kartano (Jakimvaara)
2/2021trädvårdtermändringvirkesförsörjning ELLER trädvård
2/2021bildningsmässiga rättigheterbegreppssammanslagningkulturella rättigheter
2/2021Båtviktermändring Båtvik gård (Kyrkslätt)
2/2021GerknästermändringGerknäs gård
2/2021Nääs herrgårdtermändringNääs gård (Kytäjä)
2/2021KarlbergparentestilläggKarlberg (Aulanko)
2/2021Näse gårdparentestilläggNäse gård (Bjärnå)
2/2021Rosendal gårdparentestilläggRosendal gård (Vanda)
2/2021vägrantermändringavböjande och vägran
2/2021biomassabegreppsdelningbiomassa (industri) ELLER biomassa (ekologi)
2/2021Sandnäs gårdtermändringSantamäki gård
2/2021Kulla gårdparentestilläggKulla gård (Strömfors)
2/2021Strömma gårdparentestilläggStrömma gård (Bjärnå)
2/2021institutionerparentestillägginstitutioner (sociala mekanismer) ELLER anstalter
3/2021AndersbergparentestilläggAndersberg (Mäntsälä)
3/2021Hagalund gårdparentestilläggHagalund gård (Esbo)
3/2021Itätalo parentestilläggItätalo (Kaurissalo)
3/2021JuthbackatermändringJuthbacka herrgård
3/2021JutikkalatermändringJutikkala gård
3/2021HalolatermändringHalola gård
3/2021HaikotermändringHaiko gård
3/2021insiderbrotttermändringinsideraffärer ELLER organisationsbrott
3/2021skydd (objekt)raderat begreppskyddskonstruktioner ELLER fodral ELLER skyddsutrustning ELLER skydd (åtgärder) ELLER annat lämpligt begrepp
4/2021versionertermändringvarianter (tradition)
4/2021teman begreppsdelningteman (berättande), teman (musik)
4/2021betningbegreppsdelningbetning (färgning) ELLER betning (fröbehandling) ELLER betning (metaller)
4/2021ekosystemparentestilläggekosystem (ekologi)
4/2021krokningparentestilläggkrokning (virkning)
4/2021flamenco (traditionell musik)termändring

flamenco (musik)

4/2021fiktiva personer termändringfiktiva gestalter
4/2021receptfria läkemedel termändring egenvårdsläkemedel
4/2021utbredningsområdentermändringhemområden (biologi) ELLER utbredning
4/2021skildrare termändringfilmfotografer ELLER kameraoperatörer ELLER fotografer ELLER annat lämpligt begrepp
4/2021förhandsavgörandenbegreppsdelningförhandsavgöranden (skatt) ELLER förhandsavgöranden (EU-rätt) ELLER prejudikat
4/2021vatten- och miljöförvaltning raderat begreppvattenförvaltning OCH/ELLER miljöförvaltning
4/2021planläggnings- och byggnadsförvaltningraderat begreppbyggnadsförvaltning ELLER annat lämpligt begrepp
4/2021talprogram begreppssammanslagningprat- och diskussionsprogram
4/2021diskussionsprogram begreppssammanslagningprat- och diskussionsprogram
4/2021helhet (egenskaper)raderat begrepp[avgörs från fall till fall] 
4/2021tippningbegreppsändringtippningsspel
4/2021militärorganisationerraderat begreppmilitära organisationer ELLER försvarsorganisationer
4/2021inskolning raderat begreppintroduktion ELLER praktisk undervisning ELLER arbetshandledning ELLER annat lämpligt begrepp
5/2021veteranidrotttermändringvuxenidrott
5/2021mönsterigenkänningbegreppsdelningmönsterigenkänning (psykologi) ELLER mönsterigenkänning (teknik)
5/2021klamydiainfektionertermändringklamydiabakterier ELLER klamydia ELLER klamydiapneumoni 
5/2012utbildningsteknologibegreppssammanslagningundervisningsteknologi
5/2012konstateranderaderat begreppdiagnostik ELLER bestämning ELLER annat lämpligt begrepp
5/2021nödtelefonerraderat begrepplarmmeddelanden ELLER nödcentraler ELLER trygghetstelefoner ELLER telefoner 
5/2021avtalsenlighettermändringavtalsmässighet
5/2021dagsverkenparentestilläggdagsverken (historia) ELLER dagsverkesinsamling
5/2021diskrimineringslag begreppsdelninglikställighetslag (1912) ELLER lag om likabehandling (2004) ELLER diskrimineringslag (2014)
5/2021klubbar (kommersiell verksamhet)raderat begreppmusikklubbar ELLER privata klubbar ELLER nattklubbar ELLER klubbar (fritidsverksamhet) ELLER annat lämpligt begrepp 
5/2021hemlösabegreppssammanslagningbostadslösa ELLER gatubarn ELLER annat lämpligt begrepp
5/2021hemlöshetbegreppssammanslagningbostadslöshet
5/2021FredriksgårdtermändringUusikartano (Virtaa)
5/2021LiljeforstermändringVanhakartano (Virtaa)
5/2021vantartermändringtumvantar ELLER handskar
5/2021kollegerbegreppsdelningarbetskamrater ELLER kolleger
5/2021lamaismtermändringtibetansk buddhism
6/2021ansiktsigenkänningbegreppsdelningansiktsigenkänning (kognition),  ansiktsigenkänning (teknik)
6/2021måsartermändringmåsar och trutar
6/2021FEMtermändringFEM-program
6/2021fångenskapbegreppsdelningfångenskap ELLER fängelsestraff
6/2021Fattighuset i Uleåborg termändringVattihuusi
6/2021språkmedveten undervisningtermändringspråkmedveten undervisning och fostran
6/2021blodförtunningtermändringantikoagulationsbehandling
6/2021avverkningsmaskinerbegreppssammanslagningskördare
6/2021slöjdtermändringträslöjd
6/2021evangelierna (Bibeln)termändringevangelier
6/2021daniparentestilläggdani (folk)
6/2021tekniskt arbete termändringteknisk slöjd (läroämnen)
6/2021armeniska apostoliska kyrkanraderat begreppkyrkosamfund, orientaliskt ortodoxa kyrkor
7/2021crossdressingparentestilläggcrossdressing (scenkonst)
8/2021slide guitartermändringslidegitarr
8/2021service designtermändring tjänstedesign
8/2021undfallenhetsriktningen termändringundfallenhetslinjen
8/2021legotillverkningtermändringkontraktstillverkning
9/2021basarertermändringförsäljningar (evenemang) ELLER basarer (österländska)
9/2021kulor parentestilläggkulor (ammunition)
9/2021uppträdande parentestillägguppträdande (personer) 
9/2021mjölkproduktionparentestilläggmjölkproduktion (animalieproduktion)
9/2021Luonteri termändringLuonteri naturskyddsområde 
9/2021spannkörningtermändringkörning (hästsport)
10/2021opinionertermändringåsikter 
10/2021arbetsförhållanden parentestilläggarbetsförhållanden (omständigheter)
10/2021jämvikttermändringbalans
10/2021LL-böckertermändringböcker med lätt språk
10/2021intelligent tekniktermändringsmart teknik
10/2021intelligenta produktertermändringsmarta produkter

...