Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tidpunkt för ändring

Tidigare termform

Ändringstyp

Korrigering till katalogerna


1/2022chefer raderat begreppledare (roll) ELLER förmän ELLER annat lämpligt begrepp
1/2022naturvetenskapsmäntermändringnaturvetare
1/2022Stor-Merijokitermändring Suur-Merijoki gård ELLER annat lämpligt platsbegrepp
1/2022förvaltningsdomstolar (i första instans) begreppssammanslagningförvaltningsdomstolar
1/2022förvaltningsdomstolar (domstolar)termändringförvaltningsdomstolar
1/2022fantasitermändringfantasy (stilar) ELLER inbillningsförmåga ELLER fantasier (kompositioner)
1/2022förhandsuppgifter raderat begrepp information ELLER annat lämpligt begrepp
1/2022värde parentestilläggvärde (egenskaper)
1/2022avlöningraderat begrepplöner ELLER lönenivå ELLER anställning
1/2022JussistatyettentermändringJussi-priser
1/2022småbröd begreppssammanslagningsmåbröd och kex
1/2022kexbegreppssammanslagningsmåbröd och kex
1/2022frukostpensiontermändring bed and breakfast
1/2022illustrationtermändringillustrationer OCH/ELLER illustrationskonst
1/2022salladsväxtertermändringsallatsläktet
1/2022näringsupptagningtermändring näringsupptagning (växter) ELLER näringstillförsel ELLER annat lämpligt begrepp
1/2022trygghetsserviceparentestilläggtrygghetsservice (hemvård) ELLER säkerhetstjänster
1/2022konkurrensparentestilläggkonkurrens (ekonomi) ELLER tävlingar ELLER naturligt urval ELLER annat lämpligt begrepp
1/2022Azazelin rukousraderat begreppböner OCH/ELLER fält 653
1/2022tävlingsverksamhet begreppssammanslagningtävlingar
1/2022koncentration begreppsdelningkoncentrationsförmåga ELLER koncentration (ekonomi) ELLER regional koncentration ELLER maktkoncentration ELLER centralisering ELLER annat lämpligt begrepp
2/2022ben (benvävnader)termändringben (vävnader)
2/2022dispersionerparentestilläggdispersioner (blandningar)
2/2022teckentermändring märken och tecken ELLER tecken (teckenspråk)
2/2022biografiska seriertermändringbiografiska tecknade serier
2/2022dumpningparentestilläggdumpning (handel) ELLER dumpning (lagring)
2/2022muddertippningtermändringdumpning (lagring)
2/2022plogarparentestilläggplogar (jordbruk)
2/2022vattenpester (familj)parentesändringvattenpester (släkte)
2/2022Enchytraeidaetermändringsmåringmaskar
2/2022grundparentestillägggrund (grunda ställen)
3/2022grundkonstruktiontermändringgrundkonstruktioner
3/2022malörterparentestilläggmalörter (släkte) 
3/2022samfälligheterraderat begreppgemenskaper ELLER samfällda områden ELLER beskattningssammanslutningar ELLER annat lämpligt begrepp
3/2022spiritualitetraderat begreppandlighet (religiositet) ELLER andlighet (mentalitet) ELLER trosliv
3/2022kanariefågelparentestilläggkanariefågel (sällskapsfåglar)
3/2022vassartermändringvassläktet 
3/2022integrerad undervisningbegreppsdelningintegrerad undervisning (undervisningsgrupper) ELLER integrerad undervisning (läroämnen)
3/2022hinderslöshettermändringtillgänglighet
3/2022tempereringbegreppsdelning temperering (temperatur), temperering (musik)
4/2022Aaturaderat begreppexpertsystem
4/2022AURORAraderat begreppexpertsystem
4/2022CARDraderat begreppexpertsystem
4/2022ESTESraderat begreppexpertsystem
4/2022KIVA DDDC raderat begreppexpertsystem
4/2022SHAMAN raderat begreppexpertsystem
4/2022TERESAraderat begreppexpertsystem
4/2022TILATAMEraderat begreppexpertsystem
4/2022frigörelseraderat begreppfrihet ELLER befrielse ELLER emancipation ELLER annat lämpligt begrepp
4/2022Peräseinäjoki kyrka begreppssammanslagningSankt Pauli kyrka (Peräseinäjoki) 
4/2022Morbacka raderat begreppaktörsnamnet Morbackan hiljaisuuden yhteisö i fält 610
4/2022värdentermändringvärderingar (uppfattningar)
4/2022varortermändringsaker (föremål) 
4/2022inbillningsförmågatermändringfantasi (psykologi)
4/2022kvinnliga prästertermändringkvinnligt prästerskap ELLER präster
4/2022fistlartermändringstomier ELLER fistel
4/2022rehabiliteringparentestilläggrehabilitering (vård)
4/2022brandmurar (datasäkerhet)termändringbrandväggar (datasäkerhet)
4/2022värderingparentestilläggvärdering (bestämning) ELLER värderingar (uppfattningar)
4/2022uppskattning parentestillägguppskattning (erkännande) ELLER estimering
4/2022social- och hälsovårdsområdentermändringvälfärdsområden
4/2022skärmartermändringlampskärmar
4/2022intelligensspeltermändringproblemlösningsspel
4/2022sofismraderat begreppsofister
4/2022substansparentestilläggsubstans (filosofi)
4/2022laddareparentestilläggladdare (yrken) ELLER laddningsanordningar
4/2022rådparentestilläggråd (organ)
4/2022skräckserierparentestilläggskräckserier (tecknade serier)
4/2022korsanderaderat begreppkorsning (biologi) 
5/2022trädkronatermändringkrontak ELLER krona (växtdelar)
5/2022trädtopptermändringkrona (växtdelar)
5/2022anslutningar (teknik)parentesändringanslutningar (tekniska objekt)
5/2022flodvågortermändringtsunamier
5/2022organisatoriskt engagemang raderat begreppmedarbetarkompetens
5/2022racketsportraderat begrepp[lämpligt begrepp från fall till fall]
5/2022utvecklingsläraraderat begreppevolutionsteori
5/2022gatuarbetareraderat begreppgatubyggnad ELLER annat lämpligt begrepp
5/2022langareraderat begrepp[lämpligt begrepp från fall till fall]
5/2022vägavgifterparentestilläggvägavgifter (enskilda vägar)
5/20223D-bildertermändringvisualiseringsbilder 
5/2022spårämnenparentestilläggspårämnen (mineralämnen)
6/2022Ukrainakrisentermändringkonflikten i östra Ukraina 2014-
6/2022Lahtis gårdparentestilläggLahtis gård (Lahtis) ELLER Lahtis gård (Somero)
6/2022C++ parentestilläggC++ (programmeringsspråk)
6/2022C#parentestilläggC# (programmeringsspråk)
6/2022litteratur på mathilitermändringlitteratur på maithili
6/2022

skattmästare 

termändringkassörer (ekonomiansvar)
6/2022Penniraderat begreppdatorprogram
6/2022samiska termändringsamiska språk
6/2022C-språket termändringC (programmeringsspråk)
6/2022skyttartermändringsportskyttar ELLER annat lämpligt begrepp
6/2022välsituerade termändringgod socioekonomisk ställning
6/2022lättläst text termändringlätt språk 
6/2022självjustering termändringsjälvreglering (psykologi) ELLER självreglering (institutioner) ELLER annat lämpligt begrepp
6/2022självreglering parentestilläggsjälvreglering (institutioner) ELLER självreglering (psykologi) ELLER annat lämpligt begrepp
6/2022vassraderat begreppbladvass ELLER vassläktet
6/2022kassaexpediter raderat begreppkassapersonal
6/2022kassörerraderat begreppkassörer (ekonomiansvar) ELLER kassapersonal
6/2022intimitet termändringintegritet ELLER närhet
6/2022Medusaraderat begreppvid behov i fält 653 
6/2022DOIparentestilläggDOI (identifikatorer)
6/2022miljöskatttermändringpigouviansk skatt ELLER miljöbeskattning
6/2022fjärmandebegreppsdelningfjärmande (relationer) ELLER främmandegörande (översättning) ELLER främmandegöring (konst)
6/2022basister begreppsdelningbasgitarrister ELLER kontrabasister

...