Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Table of Contents

Välkommen! Det här är tillgänlighetsutlåtande för Finto.fi

Utlåtandet har uppdaterats 22.09.2020.Servicen omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska webbtjänster för den offentliga förvaltningen vara tillgängliga. Vi har värderat tillgängligheten själva.

Tillgänglighetsstatus

Servicen uppfyller tillgänglighetskraven delvis.

Icke tillgängligt innehåll

Allt innehåll fyller inte ännu samtliga krav på tillgängligheten.


Följande brister finns i möjligheter att uppfatta innehållet

1.1.1: Sökresultatssidan saknar textalternativ för ikoner, som hjälper att förstå förhållanden mellan begrepp. Begreppssidan saknar även textalternativ för bilder, som skaffas från Finna och som hänför sig till begreppet.

...

1.4.12: Textens utjämning har inte granskats.

1.4.12Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
 • 1.3.1 Information och relationer
 • 1.1.1 Innehåll som inte är text
 • 1.3.2 Meningsfull ordning
 • 1.3.4 Skärmens riktning
 • 1.3.5 Märk upp vanliga formulärfält i koden
 • 1.4.10 Responsivitet
 • 1.4.12 Textutjämning

Servicen har följande brister på hanterbarhet.

2.1.1: Krav på möjligheten att hantera endast på tangentbordet uppfylls inte. Tabulatortangenten kan dock användas i navigering på ett behörigt sätt på förstasidan, ontologisidan, begreppssidan samt sökresultatssidan. Tangentbordskommandona har inte ännu granskats.

...

2.5.3: Överensstämmelse av synbara texter på knappar och kontroller med motsvarande maskinläsbara etiketter har inte granskats.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
 • 2.1.1 Tangentbord
 • 2.4.1 Hoppa över block
 • 2.4.2 Sidans titel
 • 2.4.4 Syftet med en länk
 • 2.4.6 Rubriker och etiketter
 • 2.5.2 Ångra klick
 • 2.5.3 Etikett i namnetBegriplighet

Servicen har följande brister på begriplighet.

3.1.2: Det mänskliga språket för varje avsnitt eller fras i innehållet kan inte tydliggöras automatiskt.

...

3.3.2: Etiketter eller instruktioner för användaren, då innehållet kräver inmatning, har inte ännu granskats.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
 • 3.1.2 Språk för del av sida
 • 3.2.1 Fokusering
 • 3.2.2 Inmatning
 • 3.3.2 Etiketter eller instruktioner

Robust: Inte tillgängligt innehåll

4.1.1: Krav på parsing har inte ännu granskats.

...

4.1.3: Statusmeddelandena finns inte eller har inte granskats för tillgänglighet. Sålunda erbjuder servicen inte information till användare, som utnyttjar tekniska hjälpmedel, om utfall av åtgärder, om processernas framåtskridande eller väntetid, eller om felsituationer.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
 • 4.1.1 Parsing
 • 4.1.2 Namn, roll, värde
 • 4.1.3 Statusmeddelanden

Har du märkt en brist på tillgängligheten i vår service? Låt oss veta, och vi skall göra vårt bäst för att rätta den via e-post

[email protected]

Tillsynsmyndigheten

Om du märker brister i tillgängligheten på webbplatsen, påtala först bristerna för den som driver webbplatsen, alltså för oss. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du påtala bristen för Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en tillgänglighetsklagan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
[email protected]
telefonnummer: växeln 0295 016 000

...