Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kiwi består av arbetsutrymmen. De flesta utrymmen kan läsas av alla. Några har begränsad tillgång. Att skapa innehåll i Kiwi kräver inloggning och skrivrätt.

2. Version

15.09.2020 version 1.5.2024

3. Granskningsmetod

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är. Vi har utnyttjat en rapport av Atlassian från 2018. Länken till rapporten är https://confluence.atlassian.com/display/ACCESSIBILITY/Confluence+Server+and+Data+Center+VPAT+for+Section+508+compliance 

4. Fullgörandestatus

Kiwi uppfyller kraven delvis.

...

Vissa länkar har otillräcklig kontrast med bakgrunden. Vi kommer att rätta detta problem inom kort.

Ouppfyllt krav: 1.4.3 Kontrast (minimum)

...