Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • 2021-1 16.3.
  • Listalla 177 ehdotusta, Uusia käsitteitä ehdotettiin 121, joista hyväksyttiin 84.
 • 2021-A  ongelmakokous
  • Listalla 22 ehdotusta
 • 2021-2 11.5.
  • Listalla 138 ehdotusta, Uusia käsite-ehdotuksia 92, joista hyväksyttiin 65. 
 • 2021-3, 15.9.  
  • Listalla 173 ehdotusta. Uusia käsite-ehdotuksia 107, joista hyväksyttiin 77. Kaikka muutosehdotuksia ei ehditty käsitellä. Joidenkin ehdotusten käsittelyn yhteydessä täydennettiin muita ohjaustermejä sekä lisättiin, poistettiin ja yhdistettiin käsitteitä.  Osallistujat: Mirja Anttila (pj), Ilona Lindfors, Matti Pitkälä, Satu Niininen, Heidi Ronkainen, Jarmo Saarikko (siht). Maria Forsén, Ilkka Haataja, Kristiina Näyhö, Leena Korsumäki,  Marjut Puominen, Rosa Meriläinen, Sanna Pitkänen, Tommi Peuhkurinen. 
 • 2021-B  3.11 ongelmakokous
  • listalla alustavasti 58 asiaa
 • 2021-4 24.11.
  • Käsittelyssä oli 198 ehdotusta. Uusia käsite-ehdotuksia oli 111 ja niistä hyväksyttiin 76.
  • Sanastoon ovat tulossa mm. urbaani fantasia, luontokato, Oscar-palkinnot, taivaaseenastuminen, massasukupuutot, vähemmistöstressi, EU-asetukset,heittoaseet, nuijat, julkisuusperiaate, ym.. Lisäksi kokouksessa käsiteltiin erilaisia muutosehdotuksia. Osa ehdotuksista jäi odottamaan jatkoselvitystä.
 • 2021-B 17.12. ongelmakokous
  • Jatkettiin edellisen ongelmakokouksen listan käsittelyä. Ratkaistuja issueita oli 32.  Jatkotoimia tehdään 9 issuessa.
  • Osallistujat: Mirja Anttila, Jarmo Saarikko, Maria Forsén, Ilona Lindfors, Satu Niininen, Matti Pitkälä, Heidi Ronkainen, Ilkka Haataja, Rosa Venäläinen , Sanna Pitkänen, Tommi Peuhkurinen ja Kristiina Näyhö.
 • 2022-A 11.2. ongelmakokous (perjantai, ap)
  • Listalla 29 käsitettä, joista ehdittiin käsitellä 20. Näistä viiden käsitteen osalta käsittely jatkuu.
  • Osallistujat: Mirja Anttila, Jarmo Saarikko, Heidi Ronkainen, Ilona LIndfors, Matti Pitkälä, Sanna Pitkänen,  Rosa Venäläinen, Maria Forsén, Ilkka Haataja, Marjut Puominen, Satu Niininen, Tommi Peuhkurinen
 • 2022-1 10.3.
  • Listalla oli 297 käsitettä. Uusia käsite-ehdotuksia oli 163, joista hyväksyttiin 100 ja 46 jäi ehdotukseksi  Muita käsitteitä lisättiin ohjaustermeiksi ja osa jäi odottamaan jatkoselvityksiä.  Termien ja hierarkian ym. muutoksia tehtiin 75 käsitteeseen.  Käsittelemättä jäi 60 muutosehdotusta.
  • Osallistujat: Mirja Anttila, Jarmo Saarikko, Heidi Ronkainen, Ilona LIndfors, Matti Pitkälä, Sanna Pitkänen,  Rosa Venäläinen, Maria Forsén, Ilkka Haataja, Marjut Puominen, Satu Niininen, Tommi Peuhkurinen, Niko Partanen.
 • 2022-2 12.5.
  • Listalla on 217 ehdotusta. Uusia käsite-ehdotuksia oli 91, joista hyväksyttiin 61, hylättiin 14, sekä 3 siirrettiin jatkokäsittelyyn, muita lisättiin ohjaustermeinä, joita lisätään kaikkiaan useita kymmeniä. Muutosehdotuksia oli 106, joista ehdittiin käsitellä noin puolet.
  • Osallistujat: Mirja Anttila, Jarmo Saarikko, Maria Forsén, Ilona Lindfors, Heidi Ronkainen, Auli Hoffren, Niko Partanen, Ilkka Haataja, Matti PItkälä, Leena Korsumäki, Anna Tuominen, Tommi Peuhkurinen, Satu Niininen
 • 2022-B 1.9. ongelmakokous (torstai, ap)
  • Listalla oli 28 käsitettä. Niistä ehdittiin käsitellä 19. Muutoksia tehtiin 5, poistoja 3 ja hierarkian muutoksia 1. Muuttamatta jätettiin kolme ehdotusta. Kolmea käsitettä tutkitaan lisää ennen muutoksia. Kokonaan kokouksessa käsittelemättä jäi 9 ehdotusta.
  • Osallistujat: Mirja Anttila, Niko Partanen, Satu Niininen, Kristiina Näyhö, Tommi Peuhkurinen, Ilona Lindfors, Heidi Ronkainen, Auli Hoffren, Leena Korsumäki, Rosa Venäläinen, Matti Pitkälä, Jarmo Saarikko, Maria Forsén, Mari Guttorm, Ilkka Haataja
 • 2022-3 12.9.
  • Listalla oli 236 käsitettä. Niistä ehdittiin käsitellä 148. Uusia käsitteitä tuli 63, muutoksia tehtiin 28, tarkenteita lisättiin 7 ja termiehdotukseksi jäi 19 käsitettä. Viittä käsitettä tutkitaan lisää ennen hyväksyntää ja kolme siirrettiin seuraavaan kokoukseeen.
  • Osallistujat: Mirja Anttila, Niko Partanen, Satu Niininen, Kristiina Näyhö, Ilona Lindfors, Heidi Ronkainen, Auli Hoffren, Leena Korsumäki, Rosa Venäläinen, Matti Pitkälä, Jarmo Saarikko, Maria Forsén, Mari Guttorm, Ilkka Haataja
 • 2022-4 1.12.
  • Listalla oli 237 käsitettä, joista lähes kaikki käsiteltiin. Uusia käsitteitä tuli 94. Yhteensä 20 ehdotusta jäi termiehdotukseksi tai ilman muutoksia. Poistettuja käsitteitä oli kolme. Viittä käsitettä tutkitaan lisää ennen hyväksyntää ja yksi siirrettiin seuraavaan kokoukseen.
  • Osallistujat: Mirja Anttila, Anna Tuominen, Niko Partanen, Satu Niininen, Kristiina Näyhö, Ilona Lindfors, Heidi Ronkainen, Leena Korsumäki, Rosa Venäläinen, Matti Pitkälä, Maria Forsén, Mari Guttorm, Ilkka Haataja, Tommi Peuhkurinen, Sanna Pitkänen
 • 2023-A 2.2.  ongelmakokous (torstai, ap)
  • Listalla oli 57 ehdotusta. Niistä ehdittiin käsitellä 37. Uusia käsitteitä otettiin 16. Neljä käsitettä poistettiin. Ehdotuksista 13 jäi termiehdotukseksi. Yhden käsitteen käyttöä päätettiin jäädä seuraamaan.
  • Osallistujat: Mirja Anttila, Anna Tuominen, Niko Partanen, Satu Niininen, Kristiina Näyhö, Ilona Lindfors, Heidi Ronkainen, Leena Korsumäki, Matti Pitkälä, Maria Forsén, Mari Guttorm, Ilkka Haataja, Marjut Puominen, Auli Hoffren, Rosa Venäläinen, Tuomas Palonen, Jarmo Saarikko
 • 2023-1 9.3.
  • Listalla oli 197 ehdotusta, joista lähes kaikki käsiteltiin. Uusia käsitteitä tuli 82. Yhteensä 25 ehdotusta jäi termiehdotukseksi tai ilman muutoksia. Poistettuja käsitteitä oli 1. Yksi käsite siirrettiin seuraavaan kokoukseen ja kolme käsitettä ongelmakokoukseen.
  • Osallistujat: Mirja Anttila, Maria Forsén, Matti Pitkälä, Anna Tuominen, Sanna Pitkänen, Mari Guttorm, Rosa Venäläinen, Kristiina Näyhö, Heidi Ronkainen, Ilona Lindfors, Niko Partanen, Satu Niininen ja Tuomas Palonen.
 • 2023-2 10.5.
  • Listalla oli 186 ehdotusta, joista suurin osa käsiteltiin. Uusia käsitteitä hyväksyttiin 71. Yhdeksän ehdotusta jäi termiehdotukseksi tai ilman muutoksia. Poistettuja käsitteitä ei ollut. Yhdeksän käsitteen kohdalla katsottiin joko tarvetta lisätutkimukselle tai jatkokäsittelylle seuraavassa kokouksessa. 
  • Osallistujat: Mirja Anttila, Maria Forsén, Leena Korsumäki, Matti Pitkälä, Anna Tuominen, Kristiina Näyhö, Heidi Ronkainen, Ilona Lindfors, Niko Partanen, Satu Niininen, Auli Hoffren, Ilkka Haataja, Esa Hämäläinen ja Tuomas Palonen.
 • 2023-3 6.9.
  • Listalla olo oli 206 ehdotusta, joista suurin osa käsiteltiin. Uusia käsitteitä hyväksyttiin 92. Termiehdotukseksi tai ilman muutoksia jäi 20 ehdotusta. Käsite soija poistettiin. Yhdeksän ehdotuksen kohdalla jäätiin odottamaan joko muiden ryhmien linjauksia tai omaa jatkotutkimusta.
  • Osallistujat:  Mirja Anttila, Maria Forsén, Leena Korsumäki, Sanna Pitkänen, Matti Pitkälä, Anna Tuominen, Kristiina Näyhö, Heidi Ronkainen, Ilona Lindfors, Niko Partanen, Satu Niininen, Auli Hoffren, Ilkka Haataja, Esa Hämäläinen, Mari Guttorm ja Tuomas Palonen.
 • 2023-4 23.11.

...