Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Käsitenäkymät

Muokattavan käsitenäkymän esittely (video)

1. Muokattavuus

Ominaisuuksien järjestyksen voi valita vapaasti. Lisäksi voi valita näytettäväksi vain haluamansa ominaisuudet.

2. Nopea tietojen lisääminen

Koska halutut ominaisuudet ovat aina esillä, on uusien arvojen lisääminen nopeaa.

3. Viittaukset käsitteeseen muista käsitteistä

Voit nähdä millä käsitteillä on kyseinen käsite jonkin ominaisuuden arvona. Esimerkiksi mitkä ovat kyseisen käsitteen alakäsitteet.

Käsitenäkymän muokkaaminen (video)

Korjaus: "alueet"-käsite on tyyppiä yso-meta:Concept, vaikka videossa muokataan yso-meta:Class-luokan Class Formia. yso-meta:Class on yso-meta:Concept-käsitteen yläkäsite, joten käsitenäkymä on käytössä käsitteile, jotka ovat tyypiltään yso-meta:Class tai jokin sen alakäsitteistä.

...