Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • YSOssa käsitteillä on käytettävä termi kolmella kielellä: suomi, ruotsi ja englanti. Suomi ja ruotsi ovat käsitteenmuodostuskieliä, englanti on käännöskielen asemassa.

 • Mikäli käsitteen käytettävä termi tai ohjaustermi millä tahansa kielellä on monikkomuotoinen, YSOssa lisätään piilotermiksi vastaavan termin yksikkömuoto YSO-pohjaisten ontologioiden kehityslinjauksissa mainituin poikkeuksin.
  • Poikkeuksena monikkomuotoiset eläin- ja kasvitaksonit, joille ei lisätä piilotermiksi yksikkömuotoa. Saman sanan yksikkömuoto viittaa usein näissä tapauksissa eri käsitteeseen, eri taksoniin.
  • Jos saman termin monikko- ja yksikkömuoto lisätään altLabeliksi (esim. kun yksikkömuotoisen termin monikko on lisätty altLabeliksi, ja samalla käsitteellä on myös yksikkömuotoinen altLabel ja sen monikko, tai jostain muusta syystä halutaan molempien olevan näkyvillä tietuenäytöllä), ei lisätä erikseen singular altLabelia. (esim. mykorritsa-sienijuuri)
 • Mikäli käsitteen käytettävässä termissä tai ohjaustermissä on sulkutarkenne, YSOssa lisätään piilotermiksi vastaava sulkutarkenteeton muoto.
 • Old preferred label -kenttään merkitään aikaisempi päätermimuoto sellaisessa tapauksessa, että sitä ei haluta jättää näkyville ohjausterminä (jos sitä pidetään käyttäjän kannalta hämmentävänä).

Hierarkiaperiaatteet

 • YSOssa jokaisella käsitteellä on oltava yläkäsitesuhde toiseen YSO-käsitteeseen, poislukien hierarkian pääluokat, oliot, ominaisuudet sekä tapahtuma ja toiminta, joilla ei ole yläkäsitesuhdetta.
 • Osa-kokonaisuussuhteet: Osan suhteesta kokonaisuuteen muodostetaan vastaava suhde kokonaisuudesta osaan.

...