Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Luokita ensisijaisesti luokkien käyttöhuomautusten avulla. Hakusanat ovat vain apuneuvo, jonka antamat vihjeet eivät yksinään riitä luokituksen perustaksi. Kiinnitä huomiota myös luokkien ensisijaiseen käyttöjärjestykseen ja huomaa, että pelkät luokkien otsikot eivät kerro koko totuutta luokan sisällöstä.
  • Ota huomioon, että aina ei ole voitu luetella kaikkia luokkaan liittyviä käsitteitä tai asioita; on pyritty esimerkkien avulla kertomaan, minkä tyyppisiä asioita luokkaan kuuluu.
  • Kun olet päätynyt johonkin luokkaan, tarkista luokan käyttöhuomautuksista, onko luokka hajottava vai kokoava. Jos luokka on hajottava, mieti vielä kerran, valitsitko oikean luokan.
  • Luokita teos aina ensin aiheen mukaiseen luokkaan ja lisää tarvittaessa muotoluokka, mikäli organisaatiosi käyttää muotoluokkia.

...