Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Sanaston termien käyttö vakiinnuttaa kuvailevan metatiedon sanastoa, ja samalla yhtenäistää kuvailua tiedonhaun tuloksellisuuden edistämiseksi. Sanaston tarkoitus on myös helpottaa metatiedon tuottamista kokoamalla kuvailussa tarvittavaa sanastoa ja ilmauksia sekä selkeyttää näihin liittyviä käsitteitä.

Sanastossa on sekä Sanasto sisältää RDA-kuvailusääntöjen mukaisia termejä ja ilmauksia.

...