Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: lisätty valtateiden käsittely

...

  • Isojärvi (Multia : järvi)
  • Isojärvi (Multia : kylä)
 • Jos asutun paikan tyyppi on vaihdellut (esim. kylä-kunta), eikä samannimistä, samalla alueella sijaitsevaa luonnonmaantieteellistä paikkaa ole auktorisoitu, voidaan tarkenne jättää pois. Paikan tyypistä tehdään huomautus.
  • Tulemajärvi Huomautus: Historiallinen Aunuksen Karjalan kunta, nykyisin kylä Prääsän piirissä Karjalan tasavallassa.
  •  Jos myös luonnonmaantieteellinen paikka on auktorisoitu, merkitään tarkenteeksi laajin soveltuva tyyppitarkenne, esim. (kunta).
 • Kaupunginosille ja kaduille (mutta ei valtateille) lisätään aina sulkutarkenteeksi kaupungin nimi
 • Lisätään paikkatarkenne suomalaisille saarille, jotka eivät ole itsenäisiä kuntia
 • Ulkomaisille saarille lisätään sulkutarkenne, mikäli sama nimi on jollakin muullakin paikalla, riippumatta siitä, onko tämä paikka sanastossa vai ei. Sulkutarkenteeksi valitaan kunta tai alue, johon saari kuuluu.
  • Sanastoon otettiin Viron pohjoisrannikolla oleva, Viimsin kuntaan kuuluva saari Prangli. Viron eteläosassa on myös kylä nimeltä Prangli. Kylää ei ole sanastossa. Saari otettiin sanastoon muodossa "Prangli (Viimsi)."
 • Entisille Suomen kunnille lisätään sulkutarkenne (kunta) silloin, kun on se on mahdollista sekoittaa johonkin muuhun paikkaan, esim. samannimiseen kylään.

Suhteet

 • Suomalaisten vesistöjen osille annetaan yläkäsitteeksi sekä vesistö että kunta. Joen osille annetaan yläkäsitteeksi kunnan lisäksi joen nimi. Järven osille annetaan yläkäsitteeksi kunnan lisäksi järven nimi.
  • Jos vesistö ulottuu myös naapurimaan alueelle, lisätään yläkäsitteeksi myös tämän maan nimi.
 • Ulkomaisten luonnonmaantieteellisten paikkojen yläkäsite on maa. Mikäli ulkomainen luonnonmaatieteellinen paikka on monen maan alueella, lisätään yläkäsitteiksi kyseiset maat.
 • Ulkomaisten kaupunkien ja kuntien yläkäsite on maa. Kaupunginosien ja kylien yläkäsite on kaupunki tai kunta, jos se on sanastossa.
 • Kunnille, jotka ovat kuntaliitoksen myötä muuttuneet kyliksi toisen kunnan alueella, luodaan uusi paikkakäsite. Näiden välille tehdään linkitys, jonka tyyppi on edeltäjä-seuraaja.
 • Entisille Suomen kunnille merkitään yläkäsitteeksi se nykyinen maakunta (tai maakunnat), jonka alueella kyseinen kunta on sijannut.
 • Usean valtion alueelle ulottuvien teiden yläkäsitteeksi merkitään kukin näistä valtioista. Suomen sisälle sijoittuvan tien (historiallisen tai nykyisen) yläkäsitteeksi merkitään maakunta. Yhden ulkomaan sisälle sijoittuvan tien yläkäsitteeksi merkitään kyseinen valtio. Suurempaan valtatiehen kuuluvat tien osat merkitään myös kyseisen valtatien osaksi (eli alakäsitteeksi).  (päätös 17.12.2020)

Wikidata-linkitys

 • Kun sama ulkomaiseen paikkaan viittaava YSO-paikat-käsite vastaa useampaa Wikidata-entiteettiä (esim. entinen kaupunki, nykyinen kunta ja taajama), tehdään linkitys kaikkiin vastineisiin (jos nämä ovat helposti löydettävissä).
 • Jos yhteen suomalaisen paikan Wikidata-entiteettiin liittyy kaksi YSO-paikat-käsitettä (entinen itsenäinen kunta ja kuntaliitoksen jälkeinen toisen kunnan osa), molemmat linkitetään samaan Wikidata-entiteettiin.
  • Jos kummallekin paikalle on oma Wikidata-entiteetti, lisätään linkitys vain käsitettä vastaavaan entiteettiin.