Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Käsitteiden hierarkkinen rakenne seuraa PNR:n rakennetta seuraavin poikkeuksin:
  • PNR:n 1:2milj ja 1:4,5milj mittakaavan vesistöille ei lisätä yläkäsitettä, kaikille muille vesistöille lisätään PNR:n yläkäsite.
  • kunnat ja seutukunnat hierarkisoidaan suoraan maakuntien alle ja seutukuntien ja niiden sisältämien kuntien välille lisätään assosiatiiviset suhteet
 • Käsitteille lisätään PNR:n vastaavan käsitteen linkki (skos:closeMatch-linkki) sekä paikan tyyppitieto, esim.
  • Maanmittauslaitoksen paikannimirekisteri; tyyppitieto: Kunta, kaupunki
  • Linkkiä ei lisätä entisille kunnille
  • Huom! Näitä lisättäessä YSO-paikkoihin on päätynyt jonkin verran virheellisiä linkkejä ja tyyppitietoa sellaisten entisten itsenäisten kuntien osalta, jotka on myöhemmin liitetty toisen kunnan tai kaupungin osaksi. Näitä korjataan tavattaessa poistamalla virheellinen tyyppitieto sekä muuttamalla skos:closeMatch-linkki skos:relatedMatch-linkiksi.
   • Esim. käsitteellä Haagan kauppala oli tyyppitietona "Kylä, kaupunginosa tai kulmakunta" ja skos:closeMatch-linkki PNR:n nykyistä Haagan kaupunginosaa merkitsevään käsitteeseen. Tyyppitieto poistettiin ja linkki muutettiin skos:relatedMatch-linkiksi.
  • samalle käsitteelle voidaan lisätä useampia MML-linkkejä silloin kun paikkoja ei auktorisoida YSO-paikkoihin erikseen (esim. Jurmo (Brändö) linkattu sekä saaren, että saarella sijaisevan kylän MML-kohteeseen) 
 • Mahdolliset PNR-linkitystä/rikastusta koskevat huomautukset fraasilla "PNR-linkitystä koskeva huomautus: "

...