Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

YSAn ja Allärsin kehitys loppui vuonna 2019 ja näitä asiasanastoja käyttäneet organisaatiot siirtyivät käyttämään YSOa. Enemmän tietoa tästä siirtymästä löytyy konversioon keskittyviltä sivuiltamme.

Uusia käsitteitä voi ehdottaa YSOn ehdotuslomakkeellakäsitteiden tai muutosten ehdottamisesta, ks. Uusien käsitteiden ja muutosten ehdotusjärjestelmä.  Ehdotuksia voi selata finto.fi:ssä sekä kommentoida Githubissa.

...