Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Children Display
alltrue
depth1
sorttitle

...

Kts. Kuvailuprosessi > Primaarikuvailu > Sisällönkuvailu

Kun kuvailet aineiston sisältöä suomen- tai ruotsinkielisin YSO-termein, ohjelma päivittää käytetyn termin automaattisesti toiselle kielelle, mikäli osakentässä ‡a käytetty termi vastaa ‡2-osakentässä mainittua sanastoa ja osakentän ‡0 linkkiä. Täydennys toiselle kielelle tehdään yleensä vuorokauden kuluessa

Kehittämisehdotuksia voi lähettää osoitteeseen finto-posti@helsinki.fi