Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

Syyskuun aikana järjestetään kahdenkeskiset mappauspalaverit projektin sekä kunkin järjestelmän aineistojen omistajien kanssa

  • ke 16.9. klo 10-12   MuseumPlus (Museoliitto, Museovirasto)
  • Syyskuun loppuun mennessä: Asteri - (MARC) Kansalliskirjasto
  • Tarvittaessa: Kauko - Espoon kaupunginmuseo (Profium)

Noin kahden tunnin palaveri. Kustakin organisaatiosta palaverissa olisi hyvä olla sekä sisällön että järjestelmän asiantuntija eli 1-2 henkilöä.

Palaverissa mapataan kustakin järjestelmästä eksportoidut ominaisuudet Wikibasen vastaaviin ominaisuuksiin. Työstetään mappaus taulukkona.


Paikalla: Salla Rimpinen , & Pekka Korhonen (Museoliitto), Leena Furu-Kallio (Kansallismuseo), Hannu Häkkinen (Museovirasto), Jarmo Saarikko, Okko Vainonen

...