Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kansalliskirjasto: Ari Ahlqvist, Esa-Pekka Keskitalo, Jussi Brunberg

Asialistan täydentäminen

...


Asialista

Edellinen tapaaminen

Systeeminhoidon tapaaminen 3.9.2020

Versionvaihdoksen tilanne ja mahdolliset jälkityöt systeeminhoidettaville


Kirjastokäyttöönottohuom.

Kansallisarkisto

Vko 39 (21.9.)
MPKKVko 46 (9.11.)
HumakVko 47 (16.11.)
TilastokirjastoVko 48 (23.11.)
HankenVko 2/21 (12.1.)siirretty levyjärjestelmäongelmien takia viikolta 50
VarastokirjastoVko 49 (30.11.)

Muut asiat

Tilastot

  • Varastokirjastolla luetteloinnin suhteen omat tarpeet - keskusteltava Melindan kanssa, mikä saadaan Kohasta, mikä Melindasta
  • Kansallisarkisto: luettelointitilasto toimipaikoittain tarpeen - selvitetään Koha-toimistossa
  • MPKK: KITTin jälkeinen tilanne vielä epäselvä
  • HUMAK: KITT-luvut ovat riittäneet
  • tehty itse raporttipohjien avulla
  • KITT-luvut riittänevät, vanhat raportit toimivat

Systeeminhoitopalaverin muoto jatkossa

Todetaan, että nykyinen käytöntö on hyvä. Jatkamme näin.

Seuraava kokous

14.4.2021 kello 13:00 - 14:30

...