Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.


Kansalliskirjasto toimii Suomessa ISNI-tunnuksen rekisteröintitoimistona ja kansallisen ISNI-toiminnan koordinoijana (ISNI Registration Agency, RAG).

Lisätietoja toiminnasta saa palveluosoitteesta: [email protected].

Lisätietoja ISNI-tunnuksesta: Tietopaketti.

Tavoitteet

Kansalliskirjaston tavoitteena on suomalaisten tieteellisen ja taiteellisen luovan työn toimijoiden julkisten identiteettien luotettava identifiointi ISNI-tunnistejärjestelmän avulla. Toimijoiden itsensä lisäksi tästä hyötyvät myös muun muassa kirjastot, arkistot, museot sekä kustantajat ja tekijänoikeusjärjestöt.

Kansalliskirjaston tietojärjestelmiin tallennetut toimijoiden julkisten identiteettien ISNI-tunnukset ovat kaikkien vapaasti käytettävissä.

ISNI ja kansallisbibliografia

Kansallisbibliografian kuvailun yhteydessä kuvaillaan myös aineistoon liittyviä toimijoita (henkilöitä ja yhteisöjä). Kansalliskirjaston ylläpitämässä toimijatietokannassa noin 78 82 prosentilla toimijoista on ISNI-tunnus (kesäkuu 2020)toukokuu 2021). Toimijatietokannassa on lähes 168 000 ISNI-tunnuksia. Kansalliskirjaston toimijatietokanta on julkaistu avoimena datana Finto-palvelussa nimellä KANTO - Kansalliset toimijatiedot.

ISNI-tunnusten kattavuutta Kansalliskirjaston toimijatietokannassa pyritään parantamaan jatkuvasti.

Olemassa olevien ISNI-tunnusten haku

ISNI-tunnukset ovat vapaasti haettavissa kansainvälisen ISNI-keskuksen ylläpitämästä tietokannasta (http://www.isni.org/search).

Suomalaiseen julkaisutuotantoon liittyvät ISNI-tunnukset voi hakea myös Kansalliskirjaston Kansalliskirjaston Finto-palvelussa olevasta resurssista KANTO - Kansalliset toimijatiedot tai Finnan toimija-hausta. Yksittäisiä tunnuksia voi hakea tekijän nimellä. Kansalliskirjaston toimijatietokanta avataan myös henkilöiden osalta avoimena datana Finto-palvelussa marraskuun loppupuolella. ISNI-tunnukset näkyvät muiden kuvailutietojen yhteydessä. Tietoja tästä tarkennetaan myöhemminhaetaan tekijän nimellä.

Melinda-kirjastot voivat hakea ISNI-tunnuksia suoraan Asteri-auktoriteettitietokannasta.

Uusien ISNI-tunnusten haku

Kaikki ISNI-tunnukset generoidaan kansainvälisessä tietokannassa, jota ylläpitää ISNI-AA (ISNI Assignment Agency). Kansalliskirjasto ei siis myönnä ISNI-tunnuksia samalla tavalla kuin se myöntää esimerkiksi ISBN-tunnuksia, mutta rekisteröintitoimistona se toimii välittäjänä ISNI-tunnuksen hakevan tahon ja ISNI-tunnuksen myöntävän tahon välillä.

Uusia tunnuksia voi pyytää palveluosoitteesta: [email protected]. Uusia ISNI-tunnuksia myönnetään tässä vaiheessa suomalaiseen julkaisutuotantoon liittyville toimijoille.

Mitä metatietoja vaaditaan?

UI Expand
titleHaen ISNIn itselleni

ISNI-tunnusta varten tarvitaan seuraavat tiedot:

 • henkilön etu- ja sukunimi*
 • mahdolliset muut nimen muodot ja/tai kirjoitusasu
 • syntymävuosi* ja -paikka
 • tieto mahdollisesta taiteilijanimestä tai pseudonyymistä*
 • henkilöön liittyvä maa tai maat (asuinpaikka, toimipaikka, tms.)
 • toimiala(t), jo(i)lla henkilö toimii tai on toiminut
 • mahdolliset muut standarditunnukset (mm. ORCID, VIAF)
 • verkossa olevat tiedonlähteet (mm. Wikipedia, kotisivut)
 • henkilön liittyviä keskeisiä julkaisuja*.

Kaikki tiedot eivät ole pakollisia, mutta tietoja tulee olla kattavasti. Tähdellä merkityt ovat vahvasti suositeltavia.


UI Expand
titleHaen ISNIn yhteisölle/organisaatiolle

ISNI-tunnusta varten tarvitaan seuraavat tiedot:

 • yhteisön nimi*
 • nimen muut muodot (lyhenteet, erikieliset muodot jne.)
 • yhteisön perustamisvuosi*
 • yhteisön mahdollinen lakkauttamisvuosi
 • yhteisöön liittyvä paikka (esim. pääkonttorin sijainti, yhdistyksen rekisteröity kotipaikka, yhtyeen perustamispaikkakunta)
 • yhteisön toimiala*
 • mahdolliset muut standarditunnukset (mm. Y-tunnus)
 • verkossa olevat tiedonlähteet (mm. kotisivut, Wikipedia)*
 • yhteisöön liittyviä keskeisiä julkaisuja*.

Kaikki tiedot eivät ole pakollisia, mutta tietoja tulee olla kattavasti. Tähdellä merkityt ovat vahvasti suositeltavia.


UI Expand
titleOlen kustantaja

Ota yhteyttä meihin: [email protected].


ISNI-tunnusten hallintointi ja jakelu

ISNI-standardin käyttöä hallinnoi kansainvälinen ISNI-keskus (ISNI International Agency, ISNI-IA), joka myös vastaa tunnusten jakelusta. ISNI Internation Agency on voittoa tavoittelematon yritys, joka on rekisteröity Isossa-Britannissa.

Kansalliskirjasto liittyi kansainvälisen ISNI-organisaation jäseneksi lokakuussa 2013 ja hankkinut oikeudet toimia rekisteröintitoimistona kesäkuussa 2020. Toimintaa kehitetään parhaillaan.

Yhteistyökumppanit

Kansalliskirjasto tekee tiiviisti yhteistyötä kansainvälisen ISNI-keskuksen kanssa.

Yhteistyötä tehdään myös kulttuuri-, tiede- ja kustannusalan toimijoiden kanssa.