Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Projektin jatko (Aleksi)
  • CSCn valmistuneet työkohteet (Markus, Mats): kalvot
  • KKn valmistuneet työkohteet (Mona): kalvot
  • Kokonaissuunnitelman läpikäynti ja loppuvuoden organisointi/suunnitelma (Mikko/Aleksi)

...