Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Edellä listattujen tietojen siirto on kyettävä toteuttamaan useiden eri ulkoisten järjestelmien kanssa, jotka kaikki eroavat toisistaan tietojen siirtoon liittyvien yksityiskohtien osalta. Tämän johdosta tietojen siirtoon liittyvät yksityiskohdat jätetään tämän määrittelyn ulkopuolelle ja määritellään eri tyyppisten tietojen siirtoon liittyvät toteutuksen yksityiskohdista riippumattomat yleiset vaatimukset, jotka UKJ:n rajapintojen on toteutettava. Monien vaatimusten toteutuminen käytännössä edellyttää kuitenkin sitä, että UKJ:n lisäksi myös määrityksissä listatut ulkoiset järjestelmät pystyvät toteuttamaan vaadittavan toiminnallisuuden.

...