Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Liite 1: esitysdiat (tulossa)

3. Julkaisuarkistopalveluiden asiantuntijaryhmän kokoonpano

...