Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Finto AI:n/Annifin rajapintapalvelu on jo käytössä otettiin ensimmäisenä käyttöön Jyväskylän yliopiston JYX-julkaisuarkistossa, jossa sitä käytetään se toimii opinnäytetöiden kuvailun apuna. Opinnäytetyönsä järjestelmään jättävä opiskelija saa nähtäväkseen Annifin ehdottamat asiasanat, joita hän voi halutessaan muokata. Lopulliset asiasanat hyväksyy kirjastovirkailija tarkistuksen jälkeen. Vastaavanlainen integraatio on vuoden 2020 jälkeen otettu käyttöön useassa Kansalliskirjaston ylläpitämässä julkaisuarkistossa. Myös Kirjavälitys Oy käyttää rajapintapalvelua tuottaessaan ennakkotietoja tulevista kirjajulkaisuista. Vastaavanlaista käyttöä pilotoidaan tällä hetkellä mm. Vaasan yliopiston Osuva-julkaisuarkistossa.

Automaattiset asiasanaehdotukset JYX-julkaisuarkiston syöttölomakkeella