Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tilaisuuden sisältö: Kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteisen paikkatietopalvelun suunnitelman ja kuvauksen esittely sekä laajemmin suunnitelman käsittely keskeisten paikkatietotoimijoiden kanssa.

...