Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Selkeäsanaisen kuvauksen viimeistely paikan mallinnuksen tilanteesta KAM-sektoreilla
 • Työpajan 15.10.2020 suunnittelu:
  • Päätettävä työjako ja aikataulutus
  • Ks. ohjelmasivu
  • Etä- vai lähityöpaja? Jos etä, miten toteutetaan ryhmätyöt
  • Kutsutuilta tulleet aihe-ehdotukset
  • Alustuspuheenvuorot (tulosten esittely)
  • Komenttipuheenvuorot osallistujilta: lähetetään etukäteen kuvaus
  • Ryhmätyöaiheet ja toteutus
 • Keskeneräiset asiat:
  • Tarkennetaan tyyppiryhmittelyjä
  • Miten luonnonmaantieteellisten paikkojen määrittely eroaa hallinnollisten paikkojen identifioinnista vai eroaako?
  • Tietomallin testaaminen käyttäjätapausten avulla kuvailijan, sanaston muodostajan ja Finnan tiedonhakijan näkökulmista: ks. Miian lista tapauksista
  • Paikkatietopalvelun tuotantoalustavaihtoehtojen kartoittaminen:
   • Paikkatietopalvelun pohja wikibasessa: https://paikka.wiki.opencura.com/wiki/Main_Page
   • Sopiiko ontologian hierarkia paikkainstanssien identifiointiin vai voisiko paikkojen väliset suhteet kuvata suhdeviittauksilla, ilman hierarkiaa, jolloin paikka itsessään olisi stabiilimpi vaikka ympärillä olevat asiat muuttuvat? Jos suhteisiin voitaisiin sisällyttää aikamääreet, voisiko paikkojen suhteista toisiinsa tuottaa aikakohtaisia hierarkioita lennosta?
 • Seuraava kokous:

...