Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Emon mukana ei näytä siirtyvän Kohaan Melindasta osakohteet vaan ne on haettava erikseen.  Toive: Pitäisi toimia näin, koska osakohteelliset aineistot luetteloidaan Melindaan ja replikoinnin kautta tuodaan paikalliskantaan.
  • V: Tämä on Melinda-replikoinnin ominaisuus, mahdollinen kehitysehdotus pitäisi tehdä Melinda-tiimille tästä (Joonas)
 • Emon tietuenäytöllä ei näy selvästi, että sillä on osakohteita. Toive: esim. omassa tuotantokannassa osakohteet selkeästi näkyvillä.
  • V: Johtuu virheellisistä hakukoneen asetuksista koha3-palvelimella (Joonas)
 • Osakohteessa tietuenäytöllä nähtävillä hyvin emo ja linkki emoon toimii ts. hakee emon: toimii samoin kuin tuotantokannassa  

Finnassa:

 • ei löydy tuotua emoa ja osakohdetta. Toive: vaatinee indeksoinnin, että nähtävissä kvkoha1-Finnassa .  Vrt. tuotantokanta emo ja osakohde
 • Aiemmin tuotu emo löytyy, mutta osakohteen nimellä ei voi hakea. Toive:  vaatinee indeksoinnin? Osakohteetkin  olisi hyvä olla  haettavissa nimekkeellä erikseen (tämä ilmeisesti Finnan puolen asetuksia??). 
  • V: Ylemmät ongelmat näyttää johtuneen siitä, että indeksointi ei ollut tapahtunut vielä, se tapahtuu joka 30 minuutti. Nyt toimii. (Joonas)