Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Perustiedot
Numero12
NimiOpen Source -järjestelmien kartoitus
Kuvaus

Kartoitetaan olemassa olevien avoimeen lähdekoodiin perustuvien kirjastojärjestelmien tarjonta sekä eri järjestelmien sisältämä toiminnallisuus. Tarjolla olevien järjestelmien joukosta valitaan läheisempään tarkasteluun sellaiset järjestelmät, jotka sisältävät toimintoja, jotka varmuudella tulevat sisältymään myös UKJ:n vaatimuksiin. Lähemmässä tarkastelussa tutkitaan valittujen järjestelmien ohjelmistoarkkitehtuuria ja ohjelmistojen eri osien uudelleenkäytettävyyttä. Tavoitteena on selvittää voidaanko avoimen lähdekoodin järjestelmien osia käyttää osana UKJ:ta ja kuinka suuria muutoksia valittuihin osiin on tehtävä. 

Ohessa kartoitetaan myös sellaisten avoimen lähdekoodin järjestelmien tarjontaa, joiden toiminnallisuutta voidaan jollakin tapaa hyödyntää UKJ:n toteutuksessa. Tällaisia toiminnallisuuksia/järjestelmiä ovat esimerkiksi hakuindeksit ja -moottorit, käyttäjänhallinta, viestien lähetys (notification/messaging engine), workflow engine, BRMS (Business Rule Management System), ESB (Enterprise Service Bus).

VastaavaPetteri Kivimäki
ResurssitPetteri Kivimäki - vastuuhenkilö, toteutus
Kesto12 20 htp
RiippuvuudetTP 13 Muualla toteutettujen kirjastojärjestelmähankkeiden kartoitus

...